banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 xã Măng Ry
19-8-2019

Thực hiện Chương trình 135 về đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã đã thực hiện đầu tư khởi công 02 công trình mới (công trình nước sinh hoạt Pu Tá, công trình sửa chữa đường đi thôn Pu Tá), duy tu bảo dưỡng 01 công trình (công trình cầu Đăk Dơn). Hiện nay các công trình đang thi công, khối lượng thực hiện đạt trên 80% và đang làm các thủ tục giải ngân theo quy định; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xã được giao 275 triệu đồng hỗ trợ các loại giống cây cà phê Catimo, vật tư phân bón phục vụ sản xuất để hỗ trợ cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 6 thôn.

Công trình sửa chữa đường đi thôn Pu Tá, xã Măng Ry

Cùng với đó, xã huy động bà con tham gia đóng góp bằng ngày công lao động tham gia các hạng mục công trình như công trình sửa chữa đường đi Pu Tá đã huy động đóng góp ngày công quy ra tiền 55 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất các hộ dân tham gia dự án đóng góp phân chuồng, thuốc trừ mối kiến và thuốc trừ sâu bệnh... để cùng triển khai đề án; Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đã kịp thời tổ chức, thăm hỏi động viên tặng quà cho 07 người có uy tín; Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐTTg đã kịp thời hỗ trợ cho 26 hộ vay vốn để phát triển sản xuất giống Sâm Ngọc Linh, kinh phí giải ngân 1.090 triệu đồng; Chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK theo Quyết định số 59/QĐ-TTg, Bưu điện đã cấp phát kịp thời cho đối tượng thụ hưởng; góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức cho người dân vùng dân tộc và miền núi.

Để việc triển khai thực hiện các chính sách đân tộc đạt được kết quả và hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, UBND xã Măng Ry cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân ý nghĩa tầm quan tọng các chương tình, chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho nhân dân vùng DTTS nhằm từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

- Phát huy vai trò của Ban giám sát cộng đồng và người có uy tín tại các thôn bằng việc tăng cường giám sát thực hiện các chương tình, chính sách dân tộc trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2019, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nguyễn Xuân Lộc

 

Số lượt xem:797
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165848 Tổng số người truy cập: 68 Số người online:
Phát triển:TNC