Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 tỉnh Kon Tum
11-6-2019
Kon Tum triển khai Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra công tác rà soát xã, thôn tại một số huyện và họp thẩm định kết quả rà soát xã thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả rà soát và kết quả thẩm định các sở ngành chức năng của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân tỉnh báo cáo và đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt 01 xã và 18 thôn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm  2018, gồm: 01 xã Pờ Y huyện Ngọc Hồi và 18 thôn: huyện Đăk Hà có 03 (ba) thôn: Thôn 1 (Kon Chôn), thôn 6 (Kon Gu II), xã Ngọc Wang và thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk; thành phố Kon Tum có 04 (bốn) thôn: Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà; Thôn Kon Hra Ktu, xã Chư Hreng; thôn Kon Tum Kơ Nâm Htô (Kon Tum Kơ Nâm), xã Đăk Rơ Wa và Thôn Đăk Krăk, xã Hòa Bình; huyện Kon Rẫy có 05 (năm) thôn: Thôn 4 (Kon Biêu), thôn 5 (Kon Băp Ju) xã Tân Lập; Thôn 8, thôn 11 (Kon Tuh, Kon Bdeh) và thôn 12 (Kon Sơ Lak, Kon Sơ Muôn) xã Đăk Ruồng; huyện Đăk Tô có 06 (sáu) thôn: Thôn Đăk Kang Pêng, xã Diên Bình; thôn Đăk Mơ Ham, thôn Kon Tu Dốp 1, xã Pô Kô; Thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2 và thôn Đăk Lung, xã Kon Đào./.

Nguyễn Xuân Lộc

  
Số lượt xem:768
Bài viết liên quan:
Icon  Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Icon  Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo về công tác dân tộc
Icon  Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng Quý I-2019 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Icon  Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021
Icon  Công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách và bình chọn bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam