banner
Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Danh bạ điện thoại/Email
10-1-2019

T

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

 

Lãnh đạo Ban

     

1

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

02603.864.933
0905.057.699

dinhquoctuan-kontum@chinhphu.vn

dqtuan.bdt@kontum.gov.vn

2

U Minh Nam

Phó Trưởng Ban

02603.919.009
0982.247.756

uminhnam-kontum@chinhphu.vn

umnam.bdt@kontum.gov.vn

3

Hà Hồng Duy

Phó Trưởng Ban

02603.885.379
0914.804.679

hahongduy-kontum@chinhphu.vn

hhduy.bdt@kontum.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

     

1

Trần Văn Tấn

Trưởng phòng

02603.822.179
0982.851.239

tvtan.bdt@kontum.gov.vn

2

Rơ Châm Lê

Phó Trưởng phòng

02603.915.049
0769.475.668

rcle.bdt@kontum.gov.vn

3

Kim Thị Thu Hồng

Phụ trách Kế toán

02603.866.127
0982.860.441

ktthong.bdt@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Phượng

Văn thư

02603.866.127
0979.512.297

ntphuong.bdt@kontum.gov.vn

5

Lê Văn Thắng

Lái xe

0905.030.919

 

6

Y Hoài

Nhân viên

02603.915.049

 
 

Phòng Chính sách Dân tộc

     

1

Nguyễn Thanh Hưng

Trưởng phòng

02603.866.126
0985.748.459

nguyenthanhhung-kontum@chinhphu.vn

nthung.bdt@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Phước

Phó Trưởng phòng

02603.915.047
0906.588.979

nttphuoc.bdt@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Lộc

Chuyên viên

02603.866.126
01685.889.839

nxloc.bdt@kontum.gov.vn

4

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

02603.915.047
0984.817.609

ptmhanh.bdt@kontum.gov.vn

5

Trần Thị Y Tú

Chuyên viên

02603.915.047
0903.589.012

ttytu.bdt@kontum.gov.vn

 

Phòng Tuyên truyền Địa bàn

     

1

Trần Thị Diệu Hằng

Trưởng phòng

02603.913.761
0935.156.279

tranthidieuhang-kontum@chinhphu.vn

ttdhang.bdt@kontum.gov.vn

2

Đặng Quang Hưng

Phó Trưởng phòng

02603.913.761
0982.447.025

dqhung.bdt@kontum.gov.vn

3

Phan Xuân Cảnh

Chuyên viên

02603.913.761
01684.709.778

pxcanh.bdt@kontum.gov.vn

4

Ksor H'Nhuên

Chuyên viên

02603.913.761
0964.689.445

kshnhuen.bdt@kontum.gov.vn

 
Số lượt xem:12752
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772275 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC