banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Danh bạ điện thoại/Email
10-1-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

 

Lãnh đạo Ban

 

 

 

1

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

02603.864.933
0905.057.699

dinhquoctuan-kontum@chinhphu.vn

dqtuan.bdt@kontum.gov.vn

2

U Minh Nam

Phó Trưởng Ban

02603.919.009
0982.247.756

uminhnam-kontum@chinhphu.vn

umnam.bdt@kontum.gov.vn

3

Y Hằng

Phó Trưởng Ban

02603.915.048
0914.326.343

yhang-kontum@chinhphu.vn

yhang.bdt@kontum.gov.vn

4

Hà Hồng Duy

Phó Trưởng Ban

02603.885.379
0914.804.679

hahongduy-kontum@chinhphu.vn

hhduy.bdt@kontum.gov.vn

 

Văn phòng

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Hưng

Chánh Văn phòng

02603.822.179
0985.748.459

nguyenthanhhung-kontum@chinhphu.vn

nthung.bdt@kontum.gov.vn

2

Rơ Châm Lê

Phó Chánh Văn phòng

02603.915.049
0769.475.668

rcle.bdt@kontum.gov.vn

3

Bùi Văn Thắng

Chuyên viên

02603.866.127
0963.802.913

bvthang.bdt@kontum.gov.vn

4

Kim Thị Thu Hồng

Kế toán Trưởng

02603.866.127
0982.860.441

ktthong.bdt@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phượng

Văn thư

02603.866.127
0979.512.297

ntphuong.bdt@kontum.gov.vn

6

Trần Thị Y Tú

Chuyên viên

02603.915.049
0903.589.012

ttytu.bdt@kontum.gov.vn

7

Lê Văn Thắng

Lái xe

02603.866.127
0905.030.919

 

8

Y Hoài

Nhân viên

02603.915.049

 

 

Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

 

1

Trần Văn Tấn

Trưởng phòng

02603.866.126
0982.851.239

tvtan.bdt@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Phước

Phó Trưởng phòng

02603.915.047
0906.588.979

nttphuoc.bdt@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Lộc

Chuyên viên

02603.866.126
01685.889.839

nxloc.bdt@kontum.gov.vn

4

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

02603.915.047
0984.817.609

ptmhanh.bdt@kontum.gov.vn

 

Thanh tra

 

 

 

1

Đặng Quang Hưng

Phó Chánh Thanh tra

02603.913.794
0982.447.025

dqhung.bdt@kontum.gov.vn

2

Phan Xuân Cảnh

Chuyên viên

02603.913.794
01684.709.778

pxcanh.bdt@kontum.gov.vn

 

Phòng Tuyên truyền Địa bàn

 

 

 

1

Trần Thị Diệu Hằng

Trưởng phòng

02603.913.761
0983.014.827

tranthidieuhang-kontum@chinhphu.vn

ttdhang.bdt@kontum.gov.vn

2

Ksor H'Nhuên

Chuyên viên

02603.913.761
0964.689.445

kshnhuen.bdt@kontum.gov.vn

 

 

Số lượt xem:3853
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1304416 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
Phát triển:TNC