Nỗi niềm thổ cẩm
Nỗi niềm thổ cẩm
Trong việc phát triển các nghề truyền thống, việc khôi phục và giữ gìn nghề thổ cẩm là một những yếu tố làm nên bản sắc dân tộc. Ý thức được điều này, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Ban ...
nultb Giữ hồn dân tộc
nultb Nghề rèn của người Xơ Đăng ở Măng Ri
nultb Gùi của người Gia Rai
nultb Nghề đẽo thuyền độc mộc của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
Thơm ngon rượu ghè nếp than Y Gar
Thơm ngon rượu ghè nếp than Y Gar
Từng uống rượu ghè nếp than ở nhiều nơi, nhưng chưa ở đâu tôi thấy rượu ghè nếp than có nét đặc trưng riêng như rượu ghè nếp than của bà Y Gar, thôn Kon Sờ Lạc 2, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy. Nét đặc ...
nultb Già làng A Huynh “giữ lửa” nghề đan lát truyền thống
nultb Nghệ nhân ưu tú A Ling giữ mãi tiếng đàn T’rưng
nultb Gia đình 3 thế hệ với nghề tạc tượng gỗ dân gian
HÌNH ẢNH