Nghề đẽo thuyền độc mộc của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
Nghề đẽo thuyền độc mộc của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
Với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum nói chung và các làng đồng bào dân tộc thiểu số sống ven sông suối nói riêng; thuyền độc mộc là phương tiện gắn liền với đời sống lao động, sản xuất, văn hóa...
Già làng A Huynh “giữ lửa” nghề đan lát truyền thống
Già làng A Huynh “giữ lửa” nghề đan lát truyền thống
Với sự cần cù, khéo léo của mình, già làng A Huynh ở làng Kon Slạc, thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy đã “thổi hồn” vào mây, tre, nứa để tạo ra những sản phẩm đan lát mang đậm dấu ấn văn hóa của dâ...
nultb Nghệ nhân ưu tú A Ling giữ mãi tiếng đàn T’rưng
nultb Gia đình 3 thế hệ với nghề tạc tượng gỗ dân gian