Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo về công tác dân tộc
7-6-2019
Ngày 31/5/2019, Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2019/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.

Thông tư quy định đối tượng, nội dung, phương thức thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất về công tác dân tộc trên phạm vi cả nước. Theo đó đối với cấp tỉnh, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo gồm có UBND các cấp và cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.

Chế độ báo cáo công tác dân tộc theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2019/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc bao gồm 03 loại báo cáo là: Báo cáo định kỳ, Báo cáo chuyên đề, Báo cáo đột xuất. Các báo cáo phải đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng hình thức, nội dung yêu cầu; đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, công khai, cung cấp và chia sẻ thông tin báo cáo.

Thông tư đã quy định cụ thể và chi tiết các nội dung về phương thức, thời hạn gửi, nhận, thời gian chốt số liệu, các loại biểu mẫu kèm theo. Thông tư số 01/2019/TT-UBDT thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Uỷ ban Dân tộc quy định và hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc. So với chế độ báo cáo trước đây, Uỷ ban Dân tộc đã quy định cụ thể hơn các nội dung, nhiệm vụ của các cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo, đặc biệt là các biểu mẫu báo cáo số liệu kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc như Chương trình 135, Chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo quyết định 2085/QĐ-TTg, Chính sách đối với người có uy tín theo quyết định 12/2018/QĐ-TTg…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2019, xem và tải tại đây.

Bùi Văn Thắng

  
Số lượt xem:601
Bài viết liên quan:
Icon  Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng Quý I-2019 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Icon  Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021
Icon  Công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách và bình chọn bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Icon  Vốn vay ưu đãi, điểm tựa vươn lên thoát nghèo
Icon  HĐND thành phố Kon Tum phê duyệt Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2020