Công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách và bình chọn bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
18-2-2019
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Kon Tum năm 2019.

Theo đó, năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 811 người có uy tín giảm 04 người so với năm 2018. Trong đó, bổ sung mới 80 người (76 nam và 04 nữ); đưa ra khỏi danh sách 84 người (76 nam và 04 nữ), giữ nguyên so với năm 2018: 731 người. Cụ thể: Huyện Đăk Glei: 132 người, huyện Kon Plong: 104 người, huyện Tu Mơ Rông: 99 người; Thành phố Kon Tum: 82 người; huyện Đăk Hà: 77 người; huyện Sa Thầy: 77 người; huyện Ngọc Hồi: 72 người; huyện Kon Rẫy: 65 người; huyện Đăk Tô: 62 người và huyện Ia H'Drai 41 người.

Những người được lựa chọn, công nhận là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc;  có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư,  được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương…

Người có uy tín tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

Trên cơ sở danh sách người có uy tín và kinh phí được UBND tỉnh giao, năm 2019 Ban Dân tộc sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ như: cấp Báo Dân tộc và Phát triển; Báo ảnh Kon Tum; tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh.  Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu; người có uy tín bị ốm đau; gặp khó khăn và khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời….nhằm góp phần phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đối với cộng đồng và xã hội. 

Mỹ Hạnh

 

  
Số lượt xem:538
Bài viết liên quan:
Icon  Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021
Icon  Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Icon  Vốn vay ưu đãi, điểm tựa vươn lên thoát nghèo
Icon  HĐND thành phố Kon Tum phê duyệt Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2020
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng tháng 12-2018 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện IaH’drai giai đoạn 2018-2020
Icon  Ia H’drai ban hành KH thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc
Icon  UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Icon  Tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS
Icon  Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018