banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Vốn vay ưu đãi, điểm tựa vươn lên thoát nghèo
18-1-2019

Tiếp nối những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn trước như Quyết định số 32/QĐ-TTg; Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, Quyết định 755/QĐ-TTg… Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg không chỉ tiếp nối chính sách tín dụng đặc thù cho các khu vực khó khăn mà còn từng bước khắc phục được những hạn chế, bất cập của các chính sách cho vay trước đây như mức vay đã được nâng lên không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo từng thời kỳ (hiện nay là 50 triệu đồng/hộ), thời hạn cho vay tối đa của chương trình là 10 năm, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ để tạo quỹ đất sản xuất, chuyển đổi nghề hoặc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của các Bộ ngành trung ương, ngày 20/9/2017, tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 941a/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020” với tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án là 270.516,5 triệu đồng (Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp các nội dung: 57.695,5 triệu đồng, vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội: 209.562,0 triệu đồng và ngân sách địa phương: 3.259 triệu đồng) để hỗ trợ cho 21.063 hộ có nhu cầu hỗ trợ các nội dung theo Quyết định 2085/QĐ-TTg; trong đó số hộ có nhu cầu vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất, chuyển đổi nghề hoặc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh là 7.481 hộ.

Năm 2018, tỉnh Kon Tum được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để thực hiện cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg là 17.500 triệu đồng và đến cuối năm, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, huyện đã giải ngân được 17.499 triệu đồng cho trên 430 hộ nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng theo đề án phê duyệt, đạt 100 % vốn kế hoạch giao

Ban Dân tộc tổ chức kiểm tra kết quả rà soát nhu cầu thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

Có thế thấy, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH đã thực sự đi vào cuộc sống của người nghèo, giúp các hộ nghèo giảm dần được tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước; tự tin, mạnh dạn hơn trong việc vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh tế gia đình; là điểm tựa, tiếp thêm động lực cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng; điều nay là rất phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách đặc thù về công tác giảm nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, năm 2019, trên cơ sở Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và nhu cầu vốn vay của các huyện, thành phố, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019./.

Mỹ Hạnh

Số lượt xem:575
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165978 Tổng số người truy cập: 104 Số người online:
Phát triển:TNC