banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
28-1-2019

Theo đó, giai đoạn 2019-2021, hai ngành thống nhất tổ chức 6 nội dung hoạt động phối hợp trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính: (1) Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục tuyền thống nhân ái của dân tộc nhằm tăng cường khối đại đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc (2) Tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhàn ước, phát huy những phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc;(3) Triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế- xã hội tham gia xóa đói, giảm nghèo ở các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, những nội dung có liên quan đến công tác dân tộc và công tác nhân đạo; (3)Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án trợ giúp xã hội có liên quan đến công tác dân tộc, công tác nhân đạo; đặc biệt là thực hiện hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”... tổ chức các sự kiện đóng quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo là người dân tộc thiểu số; (5) Hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biểu, người uy tín ở vùng dân tộc thiểu số trong các hoạt động xã hội nhân đạo; (6) Kiểm tra giám sát các hoạt động nhân đạo do hai ngành tổ chức thực hiện; tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo (7) Nguyên tắc phối hợp: tự nguyện, tôn tọng, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mỗi bên.

Qua công tác phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc và công tác nhân đạo; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước tích cực thực hiện chính sách dân tộc và tham gia các hoạt động nhân đạo; chỉ đạo hệ thống công tác dân tộc các cấp tham gia các hoạt động do hai ngành phát động; chủ động phối hợp thực hiện một số nội dung phù hợp trong chương trình mục tiêu quốc gia về chính sách dân tộc... góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

Nguyễn Thanh Hưng

 

Số lượt xem:558
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165851 Tổng số người truy cập: 69 Số người online:
Phát triển:TNC