banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS
5-1-2019

Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi dân tộc thiểu số đều có những người mà vai trò, vị trí và uy tín của họ có sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng, xã hội và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những đối tượng đã phát huy được vị trí đó trong thời gian qua. Để không ngừng phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào DTTS trong giai đoạn hiện nay, ngày 06 tháng 03 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg người có uy tín sẽ được Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; Thăm hỏi, hỗ trợ khi bị ốm đau; gặp khó khăn; người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời …và cung cấp thông tin thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến; đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và cấp Báo Dân tộc và Phát triển, báo tỉnh… Năm 2018, ngoài thực hiện các chế độ, chính sách như thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; tổ chức tập huấn, tỉnh Kon Tum đã kịp thời triển khai thực hiện cấp Báo Dân tộc và Phát triển; cấp báo ảnh Kon Tum theo quy định.

Người có uy tín đọc báo Dân tộc và Phát triển được cấp

Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan cấp phát 53.790 tờ báo Dân tộc và phát triển cho người có uy tín trong đồng bào DTTS với kinh phí thực là: 225,92 triệu đồng và cấp 6.264 tờ báo ảnh Kon Tum với kinh phí 41 triệu đồng.

Báo ảnh Kon Tum cấp cho đối tượng được thụ hưởng

Việc triển khai thực hiện cung cấp thông tin cho người có uy tín thông qua hình thực cấp báo không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là cẩm nang, nguồn tư liệu để người có uy tín thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số; phổ biến kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và góp phần trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn… Qua đó đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình, cộng đồng giữ vững an ninh chính trị vùng dân tộc, miền núi và biên giới.

Năm 2019, trên cơ sở nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và danh sách người có uy tín được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ban dân tộc tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện cấp báo Dân tộc và phát triển và báo ảnh Kon Tum theo quy định.

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Số lượt xem:648
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165959 Tổng số người truy cập: 89 Số người online:
Phát triển:TNC