banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Đăk Glei triển khai có hiệu quả Chương trình 135 năm 2018
3-1-2019

Trong đó phải kể đến việc triển khai có hiệu quả Chương trình 135, người dân được hưởng lợi ích thiết thực từ chương trình, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm qua từng năm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi.

Năm 2018, huyện Đăk Glei 9 xã khu vực III và 03 xã, thị trấn thuộc khu vực II (7 thôn đặc biệt khó khăn) được thụ hưởng Chương trình 135, với tổng kinh phí được giao năm 2018 là 13.203 triệu đồng, thông qua các hợp phần gồm: Vốn hỗ trợ sản xuất; hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và duy tu bảo dưỡng công trình ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Qua thực hiện, Chương trình 135 đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. Nhiều chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần đưa thu nhập bình quân ngày càng nâng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

 

Những đổi thay ở một thôn đồng bào DTTS tại xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung thuộc Chương trình 135 để người dân trong vùng hưởng lợi nắm bắt và hiệu rõ các hiệu quả mang lại từ chương trình.

Việc triển khai các chương trình, dự án đều được nhân dân tham gia góp ý trong việc lựa trọn thứ tự ưu tiên, mức hỗ trợ đầu tư và đối tượng hưởng lợi để đưa vào một cách dân chủ, công khai đảm bảo tính hiệu quả khi bàn giao và đi vào sử dụng. Hộ nghèo được tham gia bình xét công khai, dân chủ, nên hiệu quả dự án được nâng cao rõ rệt.

Thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đã triển khai đầu tư 32 công trình cơ sở hạ tầng (đường giao thông, cầu treo, cấp nước sinh hoạt, công trình thủy lợi...) với kinh phí thực hiện là 10.703 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao; trong đó giao 100% cho xã làm chủ đầu tư, đến nay về cơ bản các công trình được đầu tư đã hoàn thành và phát huy được hiệu quả. Nguồn vốn 135 đã tạo nguồn lực quan trọng, giúp người dân vùng sâu, vùng xa từng bước khắc phục những khó khăn, cải thiện đời sống.

Triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đã triển khai thực hiện hỗ trợ giống cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh, Sâm Dây), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn), vật tư, phân bón, hỗ trợ máy móc công cụ phục vụ cho sản xuất với 275 hộ hưởng lợi; góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chương trình 135 đã hỗ trợ duy tu bảo dưỡng 14 công trình giao 100% xã làm chủ đầu tư như: Công trình thủy lợi; trường học, giao thông, nước sinh hoạt với kinh phí thực hiện 514 triệu đồng.

Huyện đã thực hiện lồng ghép 30% vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để xây dựng đường giao thông nông thôn tại các thôn, làng phấn đấu đạt mục tiêu chương trình nông thôn mới, khuyến khích tăng nguồn vốn lồng ghép và thực hiện cơ chế đặc thù nông thôn mới; một số địa phương đã thực hiện lồng ghép với chương trình xã trọng điểm đặc biệt khó khăn, chương trình 30a để đầu tư xây dựng công trình và hỗ trợ phát triển sản xuất. Tuy nhiên việc huy động các nguồn lực lồng ghép và các nguồn lực địa phương trong quá trình thực hiện dự án còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách trung ương.

Có thể nói, các nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình 135 đã tạo nguồn lực quan trọng cho người dân vùng sâu, vùng xa từng bước khắc phục những khó khăn, có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập và vươn lên ổn định cuộc sống. Góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:737
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1214367 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC