banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Kết quả chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc của đoàn đại biểu người uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Đoàn người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020

Từ năm 2016 đến nay, Ban Dân tộc tiếp tục duy trì triển khai thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ BĐG tại Làng Xộp (dân tộc Gia Rai) và Làng Le (dân tộc Rơ Măm), xã Mô Rai, huyện Sa T...

Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc đối tượng 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Từ ngày 6/9- 10/10/2020, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND các huyện, thành phố và sở, ngành có liên quan hoàn thành tổ chức 10 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Đề án 771 của Thủ tướ...

Rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh theo Nghị định 107 của Chính phủ

Theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, tại tỉnh Kon Tum sau khi rà soát các tiêu chí thành lập các sở đặc thù ở một số địa phương, tỉnh Kon Tum đảm bảo tiêu chuẩn thành lập Ban Dân tộc tỉnh trên cả 03 tiêu ...

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Quan tâm thực hiện chính sách cho người có uy tín

Quan tâm triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum không những thể hiện sự quan tâm củ...

Thông tin sai lệch về đồng bào DTTS trên mạng xã hội: Sự nghèo nàn về văn hóa của những người làm chương trình

Thời gian gần đây, dư luận đang có nhiều phản ứng về việc các trang mạng xã hội xuyên tạc những món ăn truyền thống của đồng bào DTTS

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương tr...

Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Kon Tum

Kon Tum là tỉnh có tỉ lệ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm hơn 53%), nhận thức còn nhiều hạn chế nên kinh tế chậm phát triển, nhất là vùng sâu, vùng xa. Những năm qua, nhờ tuyên truyền...

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Nghị định 104/202...

Ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2020 lần thứ VIII

Ngày 04/9/2020 Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2020. Đây là lần thứ 8 Lễ Tuyên dương được tổ chức.

Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số làm tốt công tác bảo tồn và...

Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Plông

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Plông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, ch...

Thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

Giai đoạn 2011-2020, triển khai thực hiện các Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khao học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015;...

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 8 tháng đầu năm 2020 tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tập thể, công chức người lao động hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các chương trì...

Chuyển 7 trường Dự bị Đại học, Hữu nghị, Phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngày 13-8-2020, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1858/KH-CAT-PX01 thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc cho cán bộ chiến sỹ theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tư...

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3019/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi

Thành lập BCĐTƯ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...

Hoàn thành thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020

Trong tháng 6/2020, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS

Hoàn thành chính sách thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu năm 2020

Từ nguồn kinh phí của tỉnh, trong tháng 4 và 5 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thi...

Ngày 22-5-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 37 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Văn bản số 981-CV/TU ngày 17-01-2...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền,...

Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ttrong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum có 91 xã và 10 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó: có 34 xã thuộc khu vực I, có 7 xã thuộc khu vực II và 50 xã thuộc khu vực III, có 11 xã k...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
943/BDT-CSDT 15/11/2020 V/v tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai năm 2020 huyện Đăk Glei, Kon Plong get_app
944/BDT-TTĐB 15/11/2020 V/v tổ chức khảo sát tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống get_app
937/BDT-CSDT 13/11/2020 V/v đôn đốc gửi kết quả rà soát bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021 get_app
241/BC-BDT 11/11/2020 Báo cáo Kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 get_app
907/BDT-CSDT 6/11/2020 V/v tiếp tục triệu tập đại biểu người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đi tham quan, học tập kinh nghiệm năm 2020 get_app
25/GM-BDT 6/11/2020 Giấy mời Hội nghị công bố kết thúc kiểm toán get_app
903/BDT-CSDT 5/11/2020 V/v đăng ký lịch gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum năm 2020 get_app

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1214369 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC