banner
Thứ 6, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 75/KH-BDT về thực hiện Đề án “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo a...

Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Tô

Trong thời gian qua, huyện Đăk Tô nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã có chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh...

Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025”

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà

Người có uy tín có vị trí, vai trò to lớn, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trên các lĩnh vực như tuyên truyền, vận động quần chúng...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 7 năm 2021 Phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù

Huyện Đăk Hà thực hiện hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, huyện luôn xác định thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc để giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh...

Kết quả bầu cử tỉnh Kon Tum: hơn 47% đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp là đồng bào dân tộc thiểu số

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Kon Tum, có 1.203/2.538 người là đồng bào dân tộc thiểu số trúng cử, tỉ lệ 47,4%.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg (13/7/2021) về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2132/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS...

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-202...

Ngày 14/6/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1961/KH-UBND

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Dân tộc có văn bản số 638/UBDT-CSDT về việc trả lời đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ VHTTDL đối với đề nghị giải quyết kiến nghị của...

Góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số  từ Quyết định số 2085/QĐ-TTg

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

Hiệu quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Qua 05 năm (2016-2020) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được những kết quả tích cực

Giai đoạn 2013-2020, tỉnh Kon Tum triển khai 16 dự án sử dụng vốn ODA.

Thực hiện cuộc điều tra tình hình kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, Uỷ ban Dân tộc đã phát hành ấn phẩm "Đặc trưng cơ bản của 53 DTTS năm 2019". Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum trân trọng giới thiệu Đặc trư...

Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững

"Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững" là chủ đề của Cuộc vận động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thống nhất cho chủ trương triển kh...

Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 06/5/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền, PBPL về bình đẳng giới trong các trường THCS bán trú trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 25/KH-BDT, ngày 2/3/2021 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” năm 2021.

Kết thúc tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày 20/01/2021 của Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2021.

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1052/KH-UBND ngày 01/4/2021 về việc thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân...

Cho vay hơn 87 tỷ đồng phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020

Trong giai đoạn 2017-2020, triển khai Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Kon Tum đã giải ngân được 87.110 triệu đồng, với 2.247 lượt...

Hoàn thành chính sách thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình  dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2021

Trong tháng 1/2021 Ban Dân tộc đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 520 hộ gia đình là người tiêu biểu trên địa bàn 20 xã, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố và 9 trường PTDTNT tỉnh, các huyện, với định ...

Không ngừng phát huy vai trò, vị trí và nhiệm vụ của người có uy tín

Để không ngừng phát huy vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay, ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2...

Trang sau
THÔNG BÁO

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1807210 Tổng số người truy cập: 33 Số người online:
Phát triển:TNC