banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Kết quả thực hiện chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm 2018 tỉnh Kon Tum
11-10-2018

Ảnh minh họa

Trong 9 tháng đầu năm được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, nhiều chủ trương, chính sách đã được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Việc triển khai thực hiện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, công tác phối hợp tuyên truyền của mặt trận, các đoàn thể, sự nhiệt tình, đồng thuận tham gia thực hiện của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình tổ chức, triển khai thực hiện đều có sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương; từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì thực hiện dự án với các Sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch phân bổ vốn, hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; Các chương trình được triển khai thực hiện đều công khai dân chủ từ cơ sở thôn, làng và lựa chọn bình xét theo thứ tự ưu tiên nên nội dung đầu tư hỗ trợ cơ bản bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế, được nhân dân nhiệt tình tham gia thực hiện. Qua đó, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả, đến hết tháng 9 năm 2018 toàn tỉnh đã thực hiện và giải ngân được 39.425 triệu đồng, đạt 44,38% kế hoạch năm, trong đó Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện và giải ngân 36.200 triệu đồng đạt 51,72% kế hoạch năm; chủ yếu là trả nợ các công trình năm trước và tạm ứng khối lượng các công trình khởi công mới; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 9 tháng đầu năm chủ yếu tập trung lập, thẩm định, phê duyệt phương án, đến nay mới có 01/10 huyện thành phố thực hiện và giải ngân 181 triệu đồng, đạt 1,19% kế hoạch năm; Dự án đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 10 Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho các đối tượng cộng đồng trên địa bàn các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II với 06 nội dung như nội dung cơ bản Chương trình 135 và các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 với các nội dung như tăng cường sự giám sát của chính quyền cơ sở trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135; Bản chất và vai trò của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất theo chuỗi giá trị; Hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc cây dược liệu như: Hồng đẳng sâm, Ngũ vị tử, Đương quy; Quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 và số nội dung về giảm nghèo đa chiều và công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 với số lượng đại biểu tham gia là 761 đại biểu/951 đại biểu đăng ký, đạt 80% so với số lượng đại biểu được triệu tập và tổ chức 10 Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở với 807 đại biểu tham gia; tổ chức 01 Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh bạn như Quảng Trị, Phú Thọ, Thái Nguyên; tổng kinh phí thực hiện 3.356,6 triệu đồng, đạt 93,34% kế hoạch năm.

Mặc dù các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách song tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt là dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư. Để hoàn thành kế hoạch năm 2018 các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được giao chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo đến ngày 31 tháng 01 năm 2019 giải ngân 100% kế hoạch vốn sự nghiệp đúng đối tượng, hiệu quả; đồng thời các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, đốn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong tổ chức thực hiện./.

Nguyễn Xuân Lộc

Số lượt xem:438
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1304410 Tổng số người truy cập: 37 Số người online:
Phát triển:TNC