banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
7-1-2019

Ảnh theo Baokontum.vn, Vườn sâm đương quy trồng xen trong rẫy cà phê diện tích 100 mét vuông cho thu nhập gần 30 triệu đồng của anh A Mới

Theo đó, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 22.851 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,29% so với tổng số hộ dân; trong đó, có 21.392 hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 30,89% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh; 8.700 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,58% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh, trong đó có 7.807 hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,27% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Về mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản:

(i) Hộ nghèo chung: Tiếp cận dịch vụ y tế: tỷ lệ thiếu hụt 4,65% so với tổng số hộ nghèo chung; Bảo hiểm y tế: tỷ lệ thiếu hụt 6,31%; Trình độ giáo dục người lớn: tỷ lộ thiếu hụt 25,11%; Tình trạng đi học của trẻ em: tỷ lệ thiếu hụt 4,99%; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 35,52%; Diện tích nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 43,12%; Nguồn nước sinh hoạt: tỷ lệ thiếu hụt 23%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: tỷ lệ thiếu hụt 75,55%; Sử dụng dịch vụ viễn thông: tỷ lệ thiếu hụt 39,23%; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: tỷ lệ thiếu hụt 25,61%;

(ii) Hộ nghèo đa chiều: Tiếp cận dịch vụ y tế: tỷ lệ thiếu hụt 4,19% so với tổng số hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; Bảo hiểm y tế: tỷ lệ thiếu hụt 12,39%; Trình độ giáo dục người lớn: tỷ lệ thiếu hụt 31,71%; Tình trạng đi học của trẻ em: tỷ lệ thiếu hụt 7,75%; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 47,27%; Diện tích nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 42,35%; Nguồn nước sinh hoạt: tỷ lệ thiếu hụt 27,49%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: tỷ lệ thiếu hụt 70,32%; Sử dụng dịch vụ viễn thông: tỷ lệ thiếu hụt 42,68%; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: tỷ lệ thiếu hụt 27,58%;

(iii) Hộ cận nghèo: Tiếp cận dịch vụ y tế: tỷ lệ thiếu hụt 2,15% so với tổng số hộ cận nghèo; Bảo hiểm y tế: tỷ lệ thiếu hụt 11,79%; Trình độ giáo dục người lớn: tỷ lệ thiếu hụt 18,78%; Tình trạng di học của trẻ em: tỷ lệ thiếu hụt 3,86%; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 17,51%; Diện tích nhà ỏ: tỷ lệ thiếu hụt 25,91%; Nguồn nước sinh hoạt: tỷ lộ thiếu hụt 9,52%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: tỷ lộ thiếu hụt 65,33%; Sử dụng dịch vụ viễn thông: tỷ lệ thiếu hụt 17,36%; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: tỷ lệ thiếu hụt 8,68%.

Kết quả hộ thoát nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hộ nghèo theo các nhóm đối tượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế- xã hội khác cho đối tượng thuộc hộ thoát nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2019 theo quy định./.

Nguyễn Xuân Lộc

Số lượt xem:1068
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165791 Tổng số người truy cập: 45 Số người online:
Phát triển:TNC