Kết quả thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
18-3-2019
Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đến nay các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác đào tạo nghề gắn với thực hiện các chỉ tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; trong đó chú trọng ưu tiên đào tạo các ngành nghề làm việc trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ưu thế của từng địa bàn, năng lực, nhu cầu của người lao động. Góp phần đào tạo nâng cao tay nghề, áp dụng vào thực tiễn công việc sản xuất của gia đình, nắm bắt kỹ thuật để phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình.

Các huyện, thành phố tổ chức 37 lần rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo theo yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở mỗi địa phương và nhu cầu học nghề của người lao động; thực hiện các buổi tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho 3.140 người. Trong đó: nghề nông nghiệp có 2.717 người (các nghề đăng ký học gồm: nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò, chăm sóc cà phê vối, cạo mũ cao su, trồng chăm sóc cây bơ, chăm sóc cà phê catimo..); nghề phi nông nghiệp  có 423 (các nghề đăng ký học: nề hoàn thiện, sửa chữa máy nông nghiệp...). Nhìn chung các nghề đăng ký đào tạo sát với nhu cầu học nghề của người lao động, dễ tạo việc làm và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 3.207 người, đạt 97,18% kế hoạch; trong đó số người tốt nghiệp và được cấp chúng chỉ là 3.033 người đạt 94,57% so với tổng số người học (học viên là người DTTS là 2.931 người, chiếm 96,64% tổng số người học; đào tạo tại các xã đặc biệt khó khăn là 2.114 lao động/3.033 lao động). Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã thực hiện là 6.749 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2018 Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 các huyện còn chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn với nhiều hình thức đa dạng thu hút hơn 3.500 người dân trên địa bàn tham gia; đăng 160 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; tổ chức đưa tin bài, phóng sự về gương thanh niên là người DTTS tham gia học nghề ở Mô Rai; giữu gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào DTTS ở thành phố Kon Tum; đào tạo nghề dệt cho dân tộc Hrê, Rơ Măm thuộc Đề án nghề của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum... xây dựng pa nô, bảng điện tử của huyện, cổng thông tin điện tử của huyện, của tỉnh... Tổ chức các cuộc sinh hoạt gặp gỡ đối thoại trực tiếp với người nghèo, cận nghèo; sinh hoạt các chi, tổ hội các của đoàn thể… để nhân dân hiểu rõ vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm nâng cao thu nhập trong sản xuất, để từ đó vận động nhân dân tham gia đăng ký học nghề.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hầu hết các huyện cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án như: công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp chỉ tiêu đạt thấp và thường phải điều chỉnh giảm qua các năm; còn nhiều nghề đào tạo chưa lồng ghép vào các chương trình, dự án hỗ trợ cây, con giống, phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng.... nhằm tạo việc làm, có thu nhập cho học viên sau khi tốt nghiệp hoặc tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình 30a, Chương trình 135, chương trình MTTQ giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới... để được hỗ trợ vốn, hướng dẫn quy tình kỹ thuật, áp dụng công nghệ phát triển sản xuất sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề. Lao động sau đào tạo chủ yếu tự tạo việc làm là chính (2.875 người, chiếm 94,8%), việc chuyển đổi ngành nghề sau đào tạo thấp....

Để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề trong thời gian đến, tỉnh Kon Tum kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp tập trung tại trung tâm dạy nghề cấp huyện trên cơ sở vận dụng các chính sách, chế độ hiện hành như chính sách nội trú, chính sách học bổng bằng 100% mức lương cơ sở. Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác triển khai vận động người lao động DTTS tham gia các khóa đào tạo nghề nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh”; vận động các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn sử dụng và đào tạo cho người lao động tại các địa bàn, điểm du lịch nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020”; tạo điều kiện thuận lợi hơn để các hộ dân vay vốn phát triển kinh tế, thành lập các trang trại, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động sau học nghề.

Nguyễn Thanh Hưng

  
Số lượt xem:856
Bài viết liên quan:
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng Quý I-2019 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021
Icon  Công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách và bình chọn bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Icon  Vốn vay ưu đãi, điểm tựa vươn lên thoát nghèo
Icon  HĐND thành phố Kon Tum phê duyệt Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2020
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng tháng 12-2018 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện IaH’drai giai đoạn 2018-2020
Icon  Ia H’drai ban hành KH thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc
Icon  UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018