banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2019 của xã Diên Bình
28-6-2019

Nhân dân xã Diên bình làm đường giao thông nông thôn mới, ảnh Đăng Trình.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã đạt được một số kết quả nhất định. Tổ chức vận động nhân dân ra quân thực hiện chương trình xây dựng NTM đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; giao thông thuận lợi cho nhân dân đi lại, lưu thông hàng hóa; công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu để sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế; thực hiện chương trình điện sáng nông thôn  cho 78 hộ thụ hưởng tại đường lô 2 thôn 5 của xã. Công tác vệ sinh, môi trường được nhân dân quan tâm nhiệt tình tham gia hưởng ứng; công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Qua đó góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 6 năm 2019 trên địa bàn xã đã đạt được 17/19 tiêu chí, đạt 89,47%, còn lại 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 9 và tiêu chí 19.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn đó là: Một số thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý chưa phát huy hết vai trò năng động trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Một bộ phận người dân chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, ý thức trong việc bảo vệ môi trường một bộ phận nhân dân chưa cao; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn 5 và thôn Đăk Kang Pêng không còn nhà tạm chưa đạt, số nhà tạm trên địa bàn xã vẫn còn nhiều; Trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến nhận thức của một bộ phận người dân về tham gia xây dựng NTM chưa cao, chưa tích cực cùng tham gia xây dựng NTM với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2019; Cấp ủy, chính quyền xã Diên Bình đề ra các giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải cụ thể, rõ ràng và sát thực, phù hợp với tình hình địa phương; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình; Tập trung, huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân, các đơn vị, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt; Tạo điều kiện cho 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức./.

Nguyễn Xuân Lộc

 

Số lượt xem:932
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165783 Tổng số người truy cập: 44 Số người online:
Phát triển:TNC