Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Glei
11-6-2019
Những năm gần đây, đời sống của người dân huyện Đăk Glei đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước tăng lên, nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng. Có được sự đổi thay đó là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững. Đây là một Chương trình đã thực sự mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình trồng phát triển cây dược liệu huyện Đăk Glei

Huyện Đăk Glei xác định để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo sự  bền vững của Chương trình nên huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn làng đặc biệt khó khăn. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ người dân về giống cây trồng vật nuôi, vật tư phân bón, thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất phát triển kinh tế. Đây là một phần được đầu tư lớn đã mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Thực hiện Chương trình 135 năm 2018 về vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện được giao 1.959 triệu đồng hỗ trợ các loại giống cây dược liệu như giống cây Sâm Ngọc Linh, Sâm dây; giống vật nuôi trâu, bò lợn, vậ tư phân bón, máy móc, công cụ phục phụ sản xuất để hỗ trợ cho 275 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, huyện còn lồng ghép nhiều nguồn vốn hợp pháp khác từ các chương trình, chính sách, dự án để triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân và đây cũng là cơ hội để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình và góp phần giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều công trình sau khi đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân nhất là các hộ dân ở vùng sâu vùng xã, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đối với những thôn làng có đặc thù, điều kiện kinh tế còn khó khăn, huyện đã đã chú trọng đầu tư mở đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, lưu thông hàng hóa. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng với số vốn đầu tư vài chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình như giao thông, thủy lợi, trường học, điện sinh hoạt... Trong năm 2018, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện đã lựa chọn ưu tiên đầu tư xây dựng mới 09 công trình với kế hoạch vốn gần 4 tỷ đồng (gồm công trình giao thông kế hoạch vốn gần 2 tỷ đồng, công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt kế hoạch vốn mỗi công trình hơn 700 triệu đồng, cầu treo kế hoạch vốn hơn 500 triệu đồng), duy tu sửa chữa 14 công trình, các công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở đã được quan tâm, hàng năm huyện đã cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức, lựa chọn cử cán bộ đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn. Qua đó từng bước góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã về cơ chế quản lý Chương trình và các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện tại địa phương. Là một huyện miền núi vùng cao, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,01% so với hộ nghèo của huyện, cuộc sống của người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là từ khi có sự hỗ trợ của Chương trình 135 đã giúp huyện cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Không những vậy, người dân còn được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và nhiều máy móc phục vụ sản xuất, giúp nhân dân có thêm điều kiện sản xuất phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo ở địa phương./.

Nguyễn Xuân Lộc

 

  
Số lượt xem:644
Bài viết liên quan:
Icon  Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo về công tác dân tộc
Icon  Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng Quý I-2019 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Icon  Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021
Icon  Công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách và bình chọn bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Icon  Vốn vay ưu đãi, điểm tựa vươn lên thoát nghèo