banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Công tác tuyên truyền cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2019
26-7-2019

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở cực Bắc Tây Nguyên với tổng diện tích tự nhiên là 9.689,61 km2. Dân số toàn tỉnh hơn 526 nghìn người, trong đó DTTS chiếm hơn 53%. Hiện nay, trên địa  bàn  tỉnh  có  28  dân  tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 7 dân tộc  tại  chỗ gồm: Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ-Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre (Hrê).  Ngoài  ra,  còn  có  các  dân tộc từ miền Bắc di cư vào như: Tày, Nùng, Thái, Mường, Thổ, Sán Dìu, Sán Chay, HMông, Dao, Lào, Giáy; từ miền Trung có các dân tộc như: Cơ Tu, Cor,Vân Kiều, Ra Glai,Co Ho, Ê Đê,Tà Ôi; từ miền Nam có 02 dân tộc là Hoa, Khơ Me. Dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, địa hình xa xôi cách trở. Vì vậy công tác tuyên truyền, vận động ở những vùng nay luôn gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng to lớn của công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngay từ đầu năm Lãnh đạo Ban Dân tộc luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lâu dài mang tính chiến lược trong việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và nhân dân.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Dân tộc đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các nội dung tuyên truyền luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 -2020” theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Hỗ trợ hoạt  động  bình  đẳng  giới  vùng  DTTS  giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg  ngày  28/11/2017  của  Thủ tướng  Chính  phủ; Quyết định  số1163/QĐ-TTg  ngày  ngày  08/8/2017  của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và  tuyên  truyền,  vận động đồng  bào  vùng  dân  tộc  thiểu  số và  miền  núi  giai đoạn 2017-2021”; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg; Tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh;Công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ với khoảng 1.021 người tham gia chủ yếu chú trọng tuyên truyền những văn bản, quy định của pháp luật gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi như các quy định của Luật phòng, chống ma túy, Luật đất đai, Luật lâm nghiệp, Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Chủ quyền an ninh biên giới, tuyên truyền, vận động bà con về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc bảo tồn các nghề truyền thống của dân tộc mình...Ngoài ra tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích, nội dung của các chương trình, chính sách dân tộc đã và đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ trên địa bàn tỉnh để người dân, đặc biệt là đồng bào người dân tộc thiểu số nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tham gia thực hiện và giám sát thực hiện chính sách, để các chương trình, chính sách dân tộc ngày càng đi vào cuộc sống, đạt được kết quả cũng như mục tiêu đã đặt ra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan cũng luôn được chú trọng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm đã triển khai lắp đặt 7 cụm Panô tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, 14 bảng tuyên  truyền  và  cấp  phát 3.000  tờ rơi với  các  nội  dung  và  hình ảnh  về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; 1.500 tờ rơi và 02 cụm Panô tuyên truyền pháp luật về Bình đẳng giới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các hoạt động trên công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh giữ vững an trật tự trị an.

Một số các hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc tỉnh.

Quang cảnh tại Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trongvùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP

Quang cảnh tại Hội nghị tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống

Quang cảnh  tại Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1163/QĐ-TTg

Ksor H'Nhuên

Số lượt xem:1783
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165930 Tổng số người truy cập: 80 Số người online:
Phát triển:TNC