banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Phát huy vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum trong Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát ng...

Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số có đạo nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói chung đã được ưu tiên thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thoát nghèo, l...

Với mục tiêu đổi mới phương pháp tiếp cận, phương pháp thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, hạn chế thời lượng giảng lý thuyết, tăng cường trao đổi, tương tác, thực hành, trải nghiệm để nâng cao...

Để thực hiện thành công các mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph...

Tích cực, chủ động trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Một số giải pháp trong việc  triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà

Qua thực hiện Chương trình, đã góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội tiếp tục có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào DTTS tiếp tục được nâng lên. Công tá...

Như chúng ta đã biết, Tảo hôn có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản của cả nam- nữ, do bộ máy sinh dục vẫn chưa hoàn thiện. Mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên khi cơ thể ngư...

Sau 20 năm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công ...

Những giá trị văn hoá đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến Biên giới Việt Nam – Lào

Qua thời gian triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo...

Tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trong đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Theo quy định của Luật BHYT ngày 14/11/2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật BHYT ngày 13/6/2014; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn bi...

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số  định hướng đến năm 2030

Ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế ho...

Kon Tum: Chính sách dân tộc- Nhận diện đúng, đầu tư hiệu quả

Xác định việc thực hiện chính sách dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy đời sống KT-XH vùng đồng bào DTTS, tỉnh Kon Tum đã tập trung mọi nguồn lực nhằm chăm lo cho đời sống đồng bào ...

Tổng kết Đề án đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thời gian qua Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương triển khai thực hiện một số hoạt động ...

Đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ 3. Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường. Trong phiên thảo luận này, thay mặt Đoàn đạ...

Phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển để thực hiện chính sách dân tộc có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả

Việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thành 3 khu vực theo trình độ phát triển là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kin...

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín

Giai đoạn 2012-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 7.222 lượt người có uy tín được công nhận trong đó có 6.852 lượt người uy tín là nam và 370 lượt người uy tín là nữ

Kon Plông nỗ lực đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS

Trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, huyện Kon Plông đã đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn ...

Kết quả 4 năm thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những kết quả ban đầu

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2018 - 2025”. Sau hơn 02 n...

Nhìn lại,  sau 5 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

Trong thời gian qua, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thì nâng cao năng lực cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được...

Bảo tồn và phát triển cây dược liệu sâm Ngọc Linh Kon Tum gắn với mục tiêu giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế

Tỉnh Kon Tum xác định Sâm Ngọc Linh là cây chiến lược trong phát triển kinh tế, là một trong 9 sản phẩm chủ lực của tỉnh cần được đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-7-2011 của Tỉnh ủ...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970074 Tổng số người truy cập: 37 Số người online:
Phát triển:TNC