banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Danh bạ điện thoại/Email
10-1-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

 

Lãnh đạo Ban

 

 

 

1

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

02603.864.933
0905.057.699

dinhquoctuan-kontum@chinhphu.vn

dqtuan.bdt@kontum.gov.vn

2

U Minh Nam

Phó Trưởng Ban

02603.919.009
0982.247.756

uminhnam-kontum@chinhphu.vn

umnam.bdt@kontum.gov.vn

3

Hà Hồng Duy

Phó Trưởng Ban

02603.885.379
0914.804.679

hahongduy-kontum@chinhphu.vn

hhduy.bdt@kontum.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

 

 

1

Trần Văn Tấn

Trưởng phòng

02603.822.179
0982.851.239

tvtan.bdt@kontum.gov.vn

2 Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó Trưởng phòng 0984.817.609 ptmhanh.bdt@kontum.gov.vn

3

Y Xô Kiếm Ba

Chuyên viên

02603.822.179
0905.137.159

yxkba.bdt@kontum.gov.vn

4

Kim Thị Thu Hồng

Phụ trách Kế toán

02603.866.127
0982.860.441

ktthong.bdt@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phượng

Văn thư

02603.866.127
0979.512.297

ntphuong.bdt@kontum.gov.vn

6

Lê Văn Thắng

Lái xe

0905.030.919

 

 

Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Hưng

Trưởng phòng

02603.866.126
0985.748.459

nguyenthanhhung-kontum@chinhphu.vn

nthung.bdt@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Phước

Phó Trưởng phòng

02603.915.047
0906.588.979

nttphuoc.bdt@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Lộc

Chuyên viên

02603.866.126
0385.889.839

nxloc.bdt@kontum.gov.vn

4

Trần Thị Y Tú

Chuyên viên

02603.915.047
0903.589.012

ttytu.bdt@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Mai Chung

Chuyên viên

02603.915.047

0972.548.661

nmchung.bdt@kontum.gov.vn

6 Hứa Thị Thanh Trà Chuyên viên 0905.387.838 htttra.bdt@kontum.gov.vn

 

Phòng Tuyên truyền Địa bàn

 

 

 

1

Rơ Châm Lê

Trưởng phòng

02603.913.761
0769.475.668

rcle.bdt@kontum.gov.vn

2

Đặng Quang Hưng

Phó Trưởng phòng

02603.913.761
0982.447.025

dqhung.bdt@kontum.gov.vn

3

Mai Quốc Toản

Chuyên viên

090.5672.780

quoctoanktkt@gmail.com

4

Ksor H'Nhuên

Chuyên viên

02603.913.761
0964.689.445

kshnhuen.bdt@kontum.gov.vn

 

 

Số lượt xem:16767
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970114 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
Phát triển:TNC