banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc năm 2022
27-12-2021
THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-BDT ngày 11/7/2017 của Ban Dân tộc về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Thông báo lịch Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ năm 2022 của Trưởng Ban và Phòng Tuyên truyền Địa bàn như sau:

1. Lịch Tiếp công dân của Trưởng Ban

TT

Thứ

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

1

Năm

20/01/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

2

Hai

21/02/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

3

Hai

21/3/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

4

20/4/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

5

Sáu

20/5/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

6

Hai

20/6/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

7

20/7/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

8

Hai

22/8/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

9

Ba

20/9/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

10

Năm

20/10/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

11

Hai

21/11/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

12

Ba

20/12/2022

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban

 
- Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, nếu có vụ việc phức tạp, cần thiết, Trưởng Ban bố trí thời gian để tiếp công dân đột xuất.

- Trường hợp Trưởng Ban bận công tác hoặc vì lý do đột xuất khác, không thể thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định thì ủy quyền cho 01 Phó Trưởng Ban tiếp công dân thay Trưởng Ban.

2. Lịch Tiếp công dân của Phòng Tuyên truyền Địa bàn:

Phòng Tuyên truyền Địa bàn là cơ quan thường trực tiếp công dân của Ban Dân tộc, thực hiện việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong năm theo quy định của Pháp luật.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00’ (Giờ hành chính);

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00’ (Giờ hành chính).

4. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân (Hội trường) Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum (địa chỉ số 413 “số cũ 163” đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum thông báo để quý cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố và công dân được biết./.

Số lượt xem:4081
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3951947 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC