banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Một số kỹ năng trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở vùng DTTS & MN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Từ thực tế tại địa phương cho thấy, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, ngoài việc phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định về vị trí việc làm thì đòi hỏi người cán bộ, công ...

Kết quả xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức theo vị trí việc làm  tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Ngày 22 tháng 4 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn thực hi...

Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Rơ Măm

Dân tộc Rơ Măm có kho tàng văn hoá dân gian phong phú, đặc sắc với những nét nổi bật về sự giàu có tri thức dân gian...

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) có vai trò hết sức quan trọng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín đã tích cực, chủ động tham gia cùng với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo ...

Giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Công tác giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.

Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Kon Tum

Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai đào tạo 16.334 người học nghề nông nghiệp, trong đó nhiều mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn triển khai hiệu quả, sau học nghề tỷ lệ ...

Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế- xã hội dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Ngọc Hồi là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây bắc tỉnh Kon Tum, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 56,41% số dân trên toàn huyện, với 17 dân tộc anh em sinh sống

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, công tác thực hiện các chính sách pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai tích cực và kịp...

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ hiệu quả trên địa bàn huyện đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời s...

Huyện Ngọc Hồi thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2016-2020 huyện Ngọc Hồi đã được đầu tư, hỗ trợ hơn 114 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Cơ quan công tác dân tộc tỉnh Kon Tum góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định, phát triển nhanh và bền vững

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tỉnh Gia Lai - Kon Tum để tái lập tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Sau khi chia tách tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủ...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, với diện mạo nông thôn đã thay đổi căn bản, khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng được...

Căn cứ chương trình của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc về phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ký kết Chương ...

Từ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đã giúp huyện Đăk Glei có nhiều đổi thay về cơ sở hạ tầng; người dân được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất để có th...

10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa xã Diên Bình huyện Đăk Tô

Qua 10 năm thực hiện chương trình, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển, nhất là hệ thống đường g...

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Qua 04 năm (2016-2019) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo được những chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn được cải thiệ...

Cần có thêm chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng cho người có uy tín hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ

Từ trước đến nay và trong suốt quá trình lịch sử cách mang của dân tộc, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; đồng thời, cũng là vấn đề cấp bác...

Công tác thể chế đường lối, quan điểm của Đảng đối với vấn đề dân tộc

Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước t...

Sau 05 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020

Sau 05 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết qu...

Hiệu quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong giai đoạn 2016-2020 với nguồn vốn của Chương trình 135, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn đặc biệt khó khăn từn...

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Kon Tum: Đổi thay ở huyện biên giới Ia H’Drai

45 năm sau ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2020) và 5 năm thành lập (3/2015-3/2020), đến nay huyện biên giới Ia H’Drai đang đổi thay từng ngày, khoác lên mình tấm áo xanh mướt bởi những r...

Kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Sau 04 năm (2016-2020) tích cực triển khai các dự án của Trung ương về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa tỉnh Kon Tum đã đạt được các kết quả đán...

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) là người DTTS của tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng; có nhiều đóng góp vào sự phát triển, thay đổi diện ...

Trang trước Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3784478 Tổng số người truy cập: 65 Số người online:
Phát triển:TNC