banner
Thứ 3, ngày 11 tháng 5 năm 2021
Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
31-8-2020

Triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau khi UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24/01/2017, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BDT ngày 15/02/2017 để cụ thể hoá các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ.

Thông qua nhiều hình thức phù hợp như giao ban định kỳ, sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành… Lãnh đạo Ban Dân tộc đã phối hợp các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới đối với toàn thể CC, NLĐ nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng.

Qua thực hiện, đến nay cơ quan Ban Dân tộc có tổng số 10/20 CC, NLĐ là nữ, chiếm 50% CC, NLĐ toàn cơ quan; có 4/10 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên, chiếm 40% tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan. Trong đó: có 1/4 là Lãnh đạo Ban (chiếm 25% tổng số lãnh đạo cơ quan); 3/6 là lãnh đạo cấp phòng (chiếm 50% tổng số lãnh đạo cấp phòng); 1/3 tham gia cấp uỷ (chiếm 33,3% tổng số cấp ủy chi bộ). Có 7 đồng chí đảng viên là nữ, chiếm 46,7% tổng số đảng viên trong cơ quan. Về chất lượng, trình độ chuyên môn có 100% trình độ đại học trở lên; 06 công chức đảm bảo trình độ lý luận chính trị có (4 cao cấp, 02 trung cấp)/10 công chức là nữ; 100% công chức là nữ đảm bảo các điều kiện về trình độ vi tính, ngoại ngữ, quản lý nhà nước theo quy định.

Nhằm tạo nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, Ban Dân tộc đã ban hành và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 07/5/2015 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người DTTS giai đoạn 2015-2020 theo chỉ đạo tại Quyết định số 1538-QĐ/TU của Tỉnh uỷ; hàng năm ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, đồng thời quan tâm cử công chức nữ tham gia nhiều lớp, khoá đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Giai đoạn 2016-2020 đã cử 4 công chức là nữ tham gia học lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 03 CC, NLĐ là nữ tham gia học thạc sỹ, đại học, văn bằng 2 đại học; 6 lượt công chức là nữ đi học các lớp quản lý chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và nhiều lượt đi bồi dưỡng các nội dung như quốc phòng an ninh, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ… Trong giai đoạn, Bổ nhiệm mới 2 công chức là nữ giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; đề nghị bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 02 công chức là nữ (01 lãnh đạo ban, 01 lãnh đạo phòng); cử 01 công chức là nữ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng 2/3 chỉ tiêu là nữ; Hội đồng thi đua- khen thưởng- tuyển dụng cơ quan xét hợp đồng theo Nghị định 68/CP 1/1 chỉ tiêu là nữ vào công tác tại cơ quan.

Công tác quy hoạch, tạo nguồn đối với công chức nữ tại cơ quan Ban Dân tộc trong giai đoạn 2016-2020 luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Ban cùng với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể. Giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 có 01 cán bộ nữ quy hoạch chức danh trưởng ban; có 02 cán bộ nữ được quy hoạch vào chức danh Phó Trưởng Ban; 2 cán bộ nữ quy hoạch vào chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn.

CC, NLĐ cơ quan là đảng viện tại Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 5-2020)

Nhìn chung trong giai đoạn 2016-2020 công tác bình đẳng giới đối với công chức nữ tại cơ quan Ban Dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Ban, trong đó có 01 công chức nữ là Phó Trưởng Ban là một ưu điểm trong công tác chỉ đạo điều hành. Kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, đảm bảo phân công, bố trí công chức nữ tại cơ quan đúng quy định, thẩm quyền được giao, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh, vị trí việc làm. Thực hiện công tác cán bộ đối với công chức nữ tại Ban Dân tộc được tập trung chỉ đạo triển khai, ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó đội ngũ công chức nữ tại đơn vị hiện nay đều đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Ngoài ra, lãnh đạo cơ quan đã tích cực phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở, tạo điều kiện cho Tổ nữ công thuộc Công đoàn Cơ sở hoạt động có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người lao động nữ. CC, NLĐ là nữ tại cơ quan Ban Dân tộc có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; luôn nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó, thể hiện được năng lực của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Việc thực hiện công tác cán bộ đối với công chức nữ thời gian qua luôn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phân cấp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức của cơ quan.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới trong thời gian đến cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ công chức tại cơ quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tại Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 213/KH-UBND; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến toàn thể CC, NLĐ thuộc cơ quan về vị trí, vai trò, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức nữ trong thời kỳ mới; thực hiện đầy đủ, có hiệu quả vai trò của lãnh đạo Ban là thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ đối với công chức nữ theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế, phân cấp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1254
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1485043 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC