banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Tổng kết Đề án đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13-8-2021

Thực hiện Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động, đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thời gian qua Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương triển khai thực hiện một số hoạt động và đạt những thành quả đáng khích lệ.

- Về công tác xây dựng mô hình: Đã xây dựng 01 mô hình thí điểm về “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước” trên địa bàn tại xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông.

- Về công tác truyền thông: Đã thực hiện lắp đặt 16 Panô tuyên truyền tại 16 xã đặc biệt khó khăn trên trên địa bàn tỉnh. Cấp phát 35 cái bảng tuyên truyền và thực hiện thay Ma két 09 cái Panô tuyên truyền.

   Tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 11 xã trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 838 đại biểu.

Năm 2019 Ban Dân tộc đã phối hợp với Vụ Tuyên truyền; Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tuyên truyền củng cố tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia tại Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, cán bộ làm công tác dân tộc và một số đơn vị liên quan; đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn xã 05 xã thuộc huyện Ngọc Hồi; Tổ chức tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật tại huyện Kon PLông cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, cán bộ công tác dân tộc cấp xã và cán bộ thôn của 8 xã thuộc huyện Kon PLông. Với khoảng 150 đại biểu tham gia.

Phát hành 15.000 tờ gấp song ngữ Việt - Xơ Đăng; Việt - Gia Rai phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc.

Xây dựng 07 chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng  về phổ biến giáo dục pháp luật và chính sách dân tộc phát sóng trên kênh KRT; Hợp đồng với Báo Kon Tum thực hiện tuyên truyền chuyên mục hàng tháng (10 số/10 tháng).

Ngoài ra, để tạo sức lan toả mạnh mẽ thông điệp về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông Dân tộc Nội trú tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng DTTS và miền núi tại 04 Trường Phổ thông dân tộc trú trên địa bàn tỉnh với 1.410 em học sinh tham dự.

Một trong các hoạt động Ban Dân tộc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Việc triển khai thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật nhằm ổn định chính trị tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó,  nhận thấy việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn và tồn tại:

Từ khi thực hiện Đề án đến nay Trung ương không bố trí kinh phí trong khi tỉnh Kon Tum là một tỉnh nghèo ngân sách địa phương còn hạn hẹp. Trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh và một số huyện đã tự cân đối kinh phí địa phương để bố trí cho các cơ quan chuyên môn thực hiện, so với Kinh phí được phê duyệt theo Kế hoạch của Đề án chỉ đạt 28,5% (1.254 triệu đồng/4.329 triệu đồng) 

 Đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị hạn chế đối tượng tuyên truyền là đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu cư trú ở vùng sâu, vùng xa, địa hình cách trở dẫn đến việc cử cán bộ công tác tại cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn gặp rất nhiều khó khăn.

Do trình độ học vấn của một bộ phận bà con còn thấp, một số bà con có lối sống và suy nghĩ nặng về phong tục, tập quán cũ.

Một số địa phương, chưa thật sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là: Cần nhân rộng có hiệu quả mô hình thí điểm về “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” tại các xã đặc biệt khó khăn.

Hai là: Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật để tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt công tác này, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ba là: Công  tác tuyên truyền phổ biến giáo dục  pháp luật cần được tiến hành thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm, phân loại đối tượng tuyên truyền để lựa chọn nội dung, hình thức và tài liệu tuyên truyền phù hợp.                                                                                                

Ksor H’Nhuên

Số lượt xem:4244
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3784497 Tổng số người truy cập: 51 Số người online:
Phát triển:TNC