banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Nhìn lại, sau 5 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở
22-1-2021

Trong thời gian qua, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thì nâng cao năng lực cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở  thuộc Dự án 2 - Chương trình 135 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần phát huy vai trò chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ địa phương, đặc biệt là vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân trong thực hiện Chương trình 135, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở và nhu cầu đào tạo của các địa phương; Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan, đơn vị đào tạo tổ chức tổ chức 43 Hội nghị đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng, 50 Hội nghị cho cán bộ cơ sở với những nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình 135; Các kỹ năng phát triển cộng đồng; Kỹ năng quản lý tài chính, ngân sách xã; Nghiệp vụ Đấu thầu - Đấu thầu cộng đồng; Kỹ năng giám sát thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; Quy trình quản lý thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Trình tự thủ tục lập hồ sơ thi công xây dựng công trình, hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế... với 6.362 lượt đại biểu là cán bộ cấp xã; cấp thôn, cộng đồng trên địa bàn 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và 66 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 thuộc các huyện, thành phố và tổ chức 04 đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất có hiệu quả, kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và triển khai thực hiện Chương trình 135 một số tỉnh với 131 đại biểu tham gia với tổng kinh phí thực hiện dự án là 13.196  triệu đồng. .

Đại biểu tham gia Hội nghị đào tạo, nâng cao năng lực

Sau 5 năm triển khai thực hiện dự án Đào tạo, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở đã từng bước góp phần nâng cao trình độ, năng lực tổ chức quản lý, điều hành, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã về quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình 135 nói riêng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đối tượng cộng đồng có thêm  kinh  nghiệm, phát huy hơn nữa vai trò về năng lực giám sát của mình trong công tác quá trình triển khai thực hiện các mô hình, dự án, chương trình, chính sách tại địa phương và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và từng bước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh nói chung  nhất là nguồn nhân lực trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu nói riêng.

Đại biểu tham quan mô hình ổi tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện dự án vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số đại biểu cộng đồng trình độ còn hạn chế, không đồng đều, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên khả năng tiếp thu, trao đổi kiến thức được truyền đạt cũng như vận dụng các mô hình thực hiện tại địa phương chưa cao. Việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình của một số đại biểu giữa các địa phương tham gia Hội nghị chưa chủ động, mạnh dạn, nhất là những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Mỹ Hạnh

Số lượt xem:5213
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3784548 Tổng số người truy cập: 65 Số người online:
Phát triển:TNC