banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15-6-2023

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua đó, để thực hiện có tốt các chính sách, pháp luật về bình đẳng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Ban Dân tộc đã kịp thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai mạnh mẽ hướng về cơ sở công tác tuyên truyền vận động, kịp thời cung cấp các thông tin cho các đối tượng là phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các thông tin, dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, các dịch vụ phúc lợi xã hội, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của phụ nữ; bảo vệ phụ nữ, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục; phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống....trong đó đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung như: Xây dựng 02 mô hình câu lạc “tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới” tại 02 xã Đăk Pek, Đăk Kroong huyện Đăk Glei; Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật cho 100 Thành viên Câu lạc bộ "Tăng cường sự tham gia của Phụ nữ và thúc đẩy Bình đẳng giới" tại 02 xã mô hình Đăk Pék, Đăk Kroong huyện Đăk Glei. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tượng làm cộng tác viên tại thôn, làng tham gia thực hiện hoạt động bình đẳng giới, cán bộ cơ sở xã; Tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, thôn làm công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em các cấp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); Tổ chức các hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho em học sinh Trường Phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để nâng tầm quan trọng, vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS phát huy công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là công tác tuyên truyền liên quan đến phụ nữ, trên các tiêu chí lựa chọn năm 2022 Ban Dân tộc đã phối hợp các đơn vị tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 634 người có uy tín, trong đó có 45 người có uy tín là phụ nữ. Từ những kết quả trên đã góp phần thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ trong vùng đồng bào DTT và miền núi.

Đ/c U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại Huyện Đăk Tô năm 2022

Với những thách thức mà phụ nữ đang phải đối mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bạo lực, xâm hại tình dục, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống....thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp xã hội, huy động sự tham gia các lực lượng chính trị, xã hội để thực hiện tốt mục tiêu vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ với phương châm “Phụ nữ không chỉ giúp cất lên tiếng nói của các nhóm yếu thế như nhóm dân tộc thiểu số và người khuyết tật, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc vận động chính sách để tạo ra những thay đổi tích cực”.

Thứ hai: Phát huy vai trò quan trọng của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền vận động và là nhân tố chính để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

Thứ ba: Tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền liên quan đến phụ nữ tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, các ban ngành của thôn làm công tác phụ nữ, gia đình, cộng tác viên dân số ở cơ sở...

Thứ tư: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền thanh, truyền hình; Truyền bằng trực quan sinh động như: khẩu hiệu (băng rôn), tờ rơi, pa nô, bảng tuyên truyền (áp phích)..với các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng là phụ nữ người đồng bào DTTS.

Hứa Thị Thanh Trà

 

Số lượt xem:1739
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068929 Tổng số người truy cập: 39 Số người online:
Phát triển:TNC