banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
17-4-2020

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ thực hiện các CTMTQG, thông qua các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã trên toàn tỉnh góp phần thúc đẩy thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại các xã xây dựng nông thôn mới, tổng doanh số cho vay đạt trên 721,3 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách nêu trên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến cuối năm 2019 đã có 24.567 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm cho 2.344 lao động; 130 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 484 hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; 13.453 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng...

Nhân dân xã Diên Bình làm đường giao thông nông thôn mới

Đến tháng 3/2020, toàn tỉnh đã có 24 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 45 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí. Bình quân đạt 13,52 tiêu chí trên xã.

Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 24,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Trong năm 2019 có 5.305 hộ thoát nghèo, tương ứng giảm tỷ lệ hộ nghèo là 4,01%, đạt 114,57% so với kế hoạch (giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm).

Việc triển khai thực hiện các CTMTQG trong năm đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:444
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165885 Tổng số người truy cập: 79 Số người online:
Phát triển:TNC