banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
17-4-2020

Trong năm 2019, tổng kinh phí bố trí để thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 92,164 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hợp phần: đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bão dưỡng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn; Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Tính đến 31/12/2019, tổng  kinh  phí  thực  hiện là  76,195 tỷ  đồng,  đạt  82,67%  so  với  kế hoạch vốn giao.

Kết quả, hợp phần Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; duy tu bão dưỡng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Kinh phí cấp là 72,083 tỷ đồng, giải ngân 61,760 tỷ đồng, đạt 85,68% so với nguồn vốn giao. Đã thực hiện đầu tư 177 dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển (Gồm 120 công trình giao thông, 04 công trình điện sinh hoạt, 13 công trình giáo dục, 01 công trình giếng nước tập trung, 03 công trình cấp nước sinh hoạt, 20 công trình thủy lợi, 01 hàng rào trung tâm thôn và 14 công trình về văn hóa…) và duy tu bão dưỡng hàng chục công trình các loại. Các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho vùng hưởng lợi, được người dân đồng tình tham gia ủng hộ.

Hợp phần Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 17,382 tỷ đồng, kinh  phí  giải  ngân 11,736 tỷ đồng, đạt  67,52% so với  kế hoạch năm đã thực hiện hỗ trợ giống cây trồng như cây lương thực, cây công nghiệp (cà phê), cây dược liệu (sâm dây, đương quy, cây xạ đen, cây sa nhân); giống vật nuôi (trâu, bò, heo); vật tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vôi); tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê và hỗ trợ máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất (bình phun thuốc...). Nhìn chung các lại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng.

Hợp phần Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí 2.699 triệu đồng, đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho 1.111 đại biểu là các đối tượng cộng đồng và cán bộ cơ sở trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn; tổ chức 01 đoàn với 30 đại biểu cán bộ cơ sở và cộng đồng đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam với kinh phí 2.699 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Qua đó, đã từng bước góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai tại địa phương. Các đối tượng có liên quan trong cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, nhất là nguồn nhân lực trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu.

Qua triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn, Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện; các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:487
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165860 Tổng số người truy cập: 72 Số người online:
Phát triển:TNC