banner
Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ giai đoạn 2020-2025
26-8-2020

Ngày 13-8-2020, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1858/KH-CAT-PX01 thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc cho cán bộ chiến sỹ theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2020 - 2025".

Theo đó, việc triển khai kế hoạch nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề cao, chủ động cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số và tăng cường khả năng sử dụng tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ là cần thiết, nhất là số cán bộ, chiến sỹ, công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết hàng loạt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu từ nay đến cuối năm 2025, có đến 90% cán bộ, chiến sỹ thuộc các nhóm đối tượng 2,3,4 của Công an tỉnh được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc tại địa bàn, lĩnh vực đang công tác. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng, giữu vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bồi dưỡng đối tượng 4 bao gồm 06 chuyên đề giảng dạy bắt buộc và 08 chuyên đề tự chọn gồm: tổng quan kiến thức dân tộc, văn hóa DTTS, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số; tthực hiện lồng ghép với nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với 10 lớp, 970 cán bộ, chiến sỹ tham gia do Công an tỉnh phối hợp với ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị tổ chức. Ngoài ra, theo Kế hoạch cử 70 lượt Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban tham gia bồi dưỡng nhóm đối tượng 2,3 do Bộ Công an tổ chức.

Đối với đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, dự kiến tổ chức 9 lớp đào tạo, 270 cán bộ, chiến sỹ về tiếng dân tộc thiểu số như: Gia Rai, Bahnar, Xơ đăng.

Giám đốc Công an tỉnh giao lãnh đạo các đơn vị triển khai quán triệt Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo tiếng dân tộc và bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số; thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng trong diện cử đi đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cử cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy và cung cấp thông tin, tài liệu, kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc theo Kế hoạch đề ra./.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:276
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1436627 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
Phát triển:TNC