banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26-4-2020

Căn cứ Công văn số 342/UBDT-CSDT ngày 23/3/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Công văn số 1019/UBND-KGVX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1259/UBND-KGVX ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; trong đó giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Dân tộc. Ngày 31/3/2020 Ban Dân tộc đã có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025  gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp.  

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ; Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan như: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông - Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế tham gia ý kiến thẩm định và tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi Uỷ ban Dân tộc, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Ảnh minh hoạ

Theo đó trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum có 91 xã và 10 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó: có 34 xã thuộc khu vực I, có 7 xã thuộc khu vực II và 50 xã thuộc khu vực III, có 11 xã không phân định khu vực III, khu vực II, khu vực I; tổng số thôn đặc biệt khó khăn là 43 thôn. Như vậy so với giai đoạn 2016-2020 trong giai đoạn 2021-2025 số xã thuộc khu vực I của tỉnh Kon Tum tăng 9 xã, số xã thuộc khu vực II giảm 21 xã, số xã thuộc khu vực III tăng 01 xã; số thôn đặc biệt khó khăn giảm 390 thôn.

Nguyên nhân tăng, giảm là do một số xã, thôn không đạt các tiêu chí quy định tại Công văn số 342/UBDT-CSDT ngày 23/3/2020 của Ủy ban Dân tộc và do tổng số xã trên địa bàn tỉnh được rà soát phân định 3 khu vực trong giai đoạn 2021-2025  ít hơn tổng số xã được rà soát phân định trong giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 2016-2020: tổng số xã trên địa bàn tỉnh được rà soát phân định 3 khu vực là 102 xã, phường, thị trấn; giai đoạn 2021-2025 tổng số xã trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện để rà soát phân định 3 khu vực là 91 xã, phường, thị trấn, có 11 xã không phân định 3 khu vực do không đảm bảo tiêu chí theo quy định).

Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 sẽ là cơ sở để ban hành và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn tới.

Trần Văn Tấn

Số lượt xem:736
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165917 Tổng số người truy cập: 80 Số người online:
Phát triển:TNC