banner
Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi
19-8-2020

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3019/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 387/UBND-KGVX ngày 13 tháng 02 năm 2020 và Văn bản số 976/UBND-KGVX ngày 30 tháng 3 năm 2020. Trong đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt, là vùng biên giới tiếp giáp với Lào và Cam Pu chia.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các nội dung: Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, chủ động nghiên cứu, đề xuất: các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch covid-19 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới; các giải pháp có tính đặc thù về chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do dịch bệnh (nếu có); Tạo điều kiện để phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín về tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; Định kỳ tổng hợp cung cấp một số thông tin liên quan đến phòng chống dịch tại địa phương theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên.

Tổ Biên tập

Số lượt xem:226
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1436548 Tổng số người truy cập: 119 Số người online:
Phát triển:TNC