banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kết quả sau 4 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở
21-4-2020

Sau 4 năm thực hiện, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan, đơn vị đào tạo tổ chức 37 Hội nghị đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng, 41 Hội nghị cho cán bộ cơ sở với những nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình 135; Các kỹ năng phát triển cộng đồng, quản lý tài chính ngân sách xã, giám sát thi công;  Quy trình quản lý thanh toán vốn, lập đề xuất kế hoạch, làm chủ đầu tư... với 1.719 đại biểu là cán bộ cấp xã; 4.375 đại biểu là cấp thôn 4.375 đại biểu và 329 đại biểu là người dân tham gia trên địa bàn các huyện, thành phố và tổ chức 04 đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất có hiệu quả ở cơ sở, kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và triển khai thực hiện Chương trình 135 tại Ban Dân tộc một số tỉnh phía Nam, Bắc với 131 người với tổng kinh phí thực hiện 9.779 triệu đồng.

Đại biểu cộng đồng tham gia Hội nghị nâng cao năng lực

Thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng đã được truyền tải kịp thời các chế độ, chính sách giảm nghèo nói chung, những kiến thức cơ bản về Chương trình 135 nói riêng; có thêm kiến thức, kinh nghiệm trình độ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, tham gia quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư tại địa phương; Đặc biệt, qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ thôn, bản có thêm kinh nghiệm, năng lực quản lý cộng đồng và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn người dân tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế, chủ động thoát nghèo.

Qua đó, từng bước góp phần góp phần tích cực vào kết quả giảm nghèo cũng như hoàn thành mục tiêu đưa các xã, thôn, bản thoát khỏi diện ĐBKK và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh nói chung và nhất là nguồn nhân lực trên địa bàn các xã ĐBKK, xã biên giới nói riêng. Đồng thời, góp phần nâng cao tỷ lệ xã làm chủ đầu tư dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đạt 89%; tỷ lệ xã làm chủ đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 96%; tỷ lệ số xã có tổ đội sản xuất tham gia thi công công trình đạt 43% và nhiều đối tượng tham gia đào tạo đã ứng dụng mô hình sản xuất có hiệu quả vào phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đoàn đại biểu thăm quan mô hình chè của hộ gia đình tại Tân Cương, Thái Nguyên

Năm 2020, trên cơ sở nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đào tạo có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tổ chức 14 lớp tập huấn và 01 đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc.

Mỹ Hạnh

 

Số lượt xem:508
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165948 Tổng số người truy cập: 83 Số người online:
Phát triển:TNC