banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 115) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 15 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
28-12-2021

Ngày 27/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6983/TB-BCĐ về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 15 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 228 là Y.L, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/12/2021, Y.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (mã số của bệnh nhân: 1.278.944). Từ ngày 01-18/12/2021, Y.L thực hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 19/12/2021, Y.L hoàn thành việc cách ly, điều trị tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để chăm sóc cho con là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 427 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021). Ngày 26/12/2021, Y.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­ Thứ 229 là V.T.M.T, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/12/2021, V.T.M.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR (mã số của bệnh nhân: 1.302.540). Từ ngày 03-13/12/2021, V.T.M.T thực hiện việc cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 14/12/2021, V.T.M.T hoàn thành việc cách ly, điều trị được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe (tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum). Từ ngày 19/12/2021, V.T.M.T thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để chăm sóc cho các con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 589 và 590 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/12/2021). Ngày 26/12/2021, V.T.M.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.M.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVId-19:

Trường hợp từ thứ 832 đến thứ 834 (03 trường hợp) là các trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 835 là Đ.T.M, sinh năm 1979, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 836 là N.T.H, sinh năm 1954, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 837 là N.T.L, sinh năm 1959, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Các trường hợp này là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2021, các trường hợp này thực hiện cách ly tại Khoa Y học nhiệt đới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các trường hợp này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 597, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/12/2021). Ngày 25/12/2021, các trường hợp này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 838 là L.T.H.T, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 839 là Đ.T.H, sinh năm 1987, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Ngày 19/12/2021, các trường hợp này di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, các trường hợp này thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà và được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 25/12/2021, các trường hợp này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 26/12/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 840 là Y.H, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 841 là Y.S, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Ngày 12/12/2021, các trường hợp này di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, các trường hợp này thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung. Ngày 26/12/2021, được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 842 là N.V.T, sinh năm 1966, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, N.V.T di chuyển từ tỉnh Bình Dương (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, N.V.T thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 25/12/2021, N.V.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 26/12/2021, N.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. N.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 843 là Đ.N.L, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 26/12/2021, Đ.N.L di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Đ.N.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đ.N.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 844 M.T.A, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Tày; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 845 là B.T.T, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 25/12/2021, các trường hợp này đến Trạm Y tế xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên (lý do là có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 ở tỉnh Gia Lai, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 24/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiếm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR; ngày 26/12/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 846 là V.V.B, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2021, V.V.B vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị. Ngày 26/12/2021, V.V.B được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.B hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 27/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 846 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 676 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 170 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:224
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039754 Tổng số người truy cập: 51 Số người online:
Phát triển:TNC