banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 113) về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 32 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
26-12-2021

Ngày 26/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6968/TB-BCĐ về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 32 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 - F0tdt2-203 là Y.N, sinh năm 2003, giới tính Nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 07/11/2021, Y.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 (Y.N có mã số bệnh nhân 979.728). Từ ngày 07-18/11/2021, Y.N được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 19/11/2021, Y.N hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 05/12/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 05-17/12/2021, Y.N được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 18/12/2021, Y.N hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 24/12/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 776 là Đ.T.Tr, sinh năm 1959, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2021, Đ.T.Tr thực hiện cách ly tại nhà ( lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Đ.T.Tr là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 588, 589 và 590, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/12/2021).  Ngày 23/12/2021, Đ.T.Tr được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.Tr hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 777 là A.K, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 778 là A.N, sinh năm 1969, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 02/12/2021, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVI-19 thứ 409, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2  vào ngày 02/12/2021). Ngày 23/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 6, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 779 là L.V.C, sinh năm 1972, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 14/12/2021,  L.V.C thực hiện cách ly tại nhà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện L.V.C có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 541, 542 và 543, được phát hiện dương tính vói SARS-CoV-2 vào ngày 14/12/2021). Ngày 23/12/2021, L.V.C được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.V.C hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 780 là N.H.A, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 14/12/2021, N.H.A di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1- vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, N.H.A có triệu chứng sốt, ho nên đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. N.H.A hiện đang được cách ly điều trị Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

­Thứ 781 là N.C.C, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2021, N.C.C di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, N.C.C thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.C.C là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 608, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/12/2021).  Ngày 23/12/2021, N.C.C được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.C.C hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 782 là L.T.Y.N, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, L.T.Y.N di chuyển từ tỉnh Nam Định (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, L.T.Y.N có triệu chứng mệt mỏi nên thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR; có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.Y.N hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

­Thứ 783 là V.V.H, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, V.V.H, di chuyển từ tỉnh Nam Định (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, V.V.H thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã lấy mẫu gủi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.H hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 784 là T.Đ.H, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, T.Đ.H, di chuyển từ tỉnh Nam Định (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, T.Đ.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lí do là qua điều tra, truy vét, T.Đ.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 782 và 783), có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.Đ.H hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 785 là V.H.B.D, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, V.H.B.D di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngày 21/12/2021, V.H.B.D khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei và được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự cách ly tại nhà (lý do là V.H.B.D có người nhà ở tỉnh Khánh Hòa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên); ngày 22/12/2021, V.H.B.D được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR; ngày 23/12/2021, V.H.B.D có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.H.B.D hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Thứ 786 là L.Đ.C, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, L.Đ.C được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ia H’Drai (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện L.Đ.C có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 772, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. L.Đ.C hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 787 là L.T.T.H, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, L.T.T.H thấy trong người mệt mỏi nên thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính. Ngay khi nhận được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 24/12/2021, L.T.T.H có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. L.T.T.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 788 là N.P.L.T, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 24/12/2021, N.P.L.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.P.L.T là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 787, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 24/12/2021), có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.P.L.T hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 789 là B.T.K.N, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, B.T.K.N thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.K.N hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 790 là B.V.N.M, sinh năm 2021, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/12/2021, B.V.N.M thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện B.V.N.M có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 782, 783, 784 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/12/2021) và được lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. B.V.N.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thứ 791 đến thứ 807 (17 trường hợp) là các trường hợp được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Tính đến 22h00 giờ ngày 24/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 807 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 644 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 163 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:1006
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3783676 Tổng số người truy cập: 45 Số người online:
Phát triển:TNC