banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 106) về 16 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
18-12-2021

Ngày 18 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6730/TB-BCĐ về 16 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Thứ 559 là A.Đ, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 560 là A.Đ, sinh năm 2017, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 561 là Đ.T.T.Q, sinh năm 2021, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 562 là Y.Kr, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 563 là A.Đ, sinh năm 2017, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 02/12/2021, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 427, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021). Ngày 16/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 564 là L.M.Q, sinh năm 1973, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thứ 565 là V.V.Q, sinh năm 1982, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tứ Hiệp, huyện Thành Trì, Thành phố Hà Nội.

Ngày 12/12/2021, các công dân này di chuyển từ Thành phố Hà Nội (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 14/12/2021, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ia H’Drai (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 thứ 541, 542 và 543, được phát hiện dương tính với SARS-COV-2 vào ngày 14/12/2021). Ngày 17/12/2021, các công dân này được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chữ Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 566 là H.V.Đ, sinh năm 1996, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ Xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021, H.V.Đ di chuyển từ tỉnh Bình Thuận về tỉnh Kon Tum. Ngay khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, H.V.Đ đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là H.V.Đ về từ địa phương có cấp độ dịch 4 - vùng đỏ). Ngày 16/12/2021, H.V.Đ được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 4, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. H.V.Đ hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 567 là N.T.Q, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021, N.T.Q di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Kon Tum. Ngay khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.Q đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là N.T.Q về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 16/12/2021, N.T.Q được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 4, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. N.T.Q hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 568 là A.K, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/12/2021, A.K di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 15/12/2021, A.K được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (lý do qua điều tra, truy vết pahts hiện A.K là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 552, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/12/2021) và lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR; ngày 16/12/2021, A.K có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. A.K hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 569 là L.T.T.D, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thứ 570 là H.A.N, sinh năm 2021, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

 Ngày 11/12/2021, các công dân này di chuyển từ tỉnh Bình Dương (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, các công dân này đến Trạm Y tế xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai để khai báo và được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 16/12/2021, các công dân này đến Điểm khai báo y tế số 4 - Sê San, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên (đề quay lại tỉnh Bình Dương), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 17/12/2021, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 571 là H.T.Q, sinh năm 2015, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ; Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 569 và 570 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 17/12/2021, H.T.Q được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.Q hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 572 là V.T.D.L, sinh năm 2015, giới tính nữ, dân tộc Nùng; địa chỉ Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thứ 573 là L.K.N, sinh năm 2015, giới tính nữ, dân tộc Nùng; địa chỉ Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thứ 574 là C.Y.M.P, sinh năm 2015, giới tính nữ, dân tộc Dẻ; địa chỉ Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Đây là các công dân tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 571 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 17/12/2021, các công dân này được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 22h00 giờ ngày 17/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 574 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 485 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 89 ca phát hiện tại cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K + Vắc xin” trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Số lượt xem:224
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038088 Tổng số người truy cập: 31 Số người online:
Phát triển:TNC