banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 112) về 105 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
26-12-2021

Ngày 25/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6945/TB-BCĐ về 05 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp từ thứ 671 đến thứ 764 (94 trường hợp) là các trường hợp  đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 765 là H.T.H, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/12/2021, H.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 766 là V.T.T, sinh năm 1963, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 767 là P.Q.M, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 768 là P.N.M.C, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 769 là P.T.B, sinh năm 1963, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 22/12/2021, các trường hợp mắc COVID-19 nói trên (từ thứ 766 đến thứ 769) được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các trường hợp này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 765, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/12/2021). Ngày 23/12/2021, các trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 770 là T.T.P, sinh năm 1991, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/12/2021, T.T.P thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.P có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 666, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 771 là H.T.S, sinh năm 1963, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/12/2012, H.T.S được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (do có tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 thứ 619, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/12/2021). Ngày 23/12/2021, H.T.S có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.S hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 772 là T.T.D, sinh năm 1967, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 21/12/2021, T.T.D thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.D có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 619, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/12/2021). Ngày 23/12/2021, T.T.D được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. T.T.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 773 là N.T.T.N, sinh năm 1962, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 02-15/12/2021, N.T.T.N thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.T.T.N là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 436, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/12/2021). Ngày 16/12/2021, N.T.T.N hoàn thành cách ly tập trung, được trở về địa phương tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà (tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum). Ngày 22/12/2021, N.T.T.N được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 774 là P.T.L.L, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, P.T.L.L di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay sau khi về đến địa phương, P.T.L.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động tự cách ly tại nhà (lý do trong gia đình P.T.L.L đã có 02 người mắc và hoàn thành cách ly điều trị COVID-19 vào ngày 15/12/2021 tại tỉnh Đồng Nai). Ngày 22/12/2021, P.T.L.L được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho trường hợp mắc COVID-19 thứ 670 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/12/2021). Cùng ngày, P.T.L.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.L.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 775 là P.H.L, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, P.H.L di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay sau khi về đến địa phương, P.H.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động tự cách ly tại nhà (lý do trong gia đình P.H.L đã có 02 người mắc và hoàn thành cách ly điều trị COVID-19 vào ngày 15/12/2021 tại tỉnh Đồng Nai). Ngày 22/12/2021, P.H.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện P.H.L là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 670 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.H.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 08 giờ ngày 24/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 775 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 617 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 158 ca phát hiện tại cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K + Vắc xin” trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Số lượt xem:756
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3783572 Tổng số người truy cập: 48 Số người online:
Phát triển:TNC