banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Thông báo tình hình địch bệnh (SỐ 107) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 12 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
20-12-2021

Ngày 19/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6742/TB-BCĐ  về  02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 12 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 216 là Y.T, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13/12/2021, Y.T di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.T thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngày 17/12/2021, Y.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 217 là N.T.B.T, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Định. Ngày 16/12/2021, N.T.B.T di chuyển từ tỉnh Bình Định về tỉnh Kon Tum; ngay khi về địa phương, N.T.B.T được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là N.T.B.T về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) và được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 17/12/2021, N.T.B.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.B.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 575 là N.T.T.N, sinh năm 1991, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum.

Thứ 576 là T.G.H, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 577 là N.T.L.A, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 14/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 547, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/12/2021). Ngày 18/12/2021, các công dân này được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 578 là H.V.H, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  Ngày 13/12/2021, H.V.H di chuyển từ tỉnh Phú Yên (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, H.V.H có triệu chứng sốt, ho và mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã lấy mẫu và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.V.H đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 579 là Y.L, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 13/12/2021, Y.L di chuyển từ tỉnh Long An (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về địa phương, Y.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngày 17/12/2021, Y.L được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 580 là A.Ph, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/11/2021, A.Ph nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để chữa bệnh. Ngày 17/12/2021, A.Ph được lấy mẫu để giám sát sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. A.Ph đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Thứ 581 là U.Ph, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 10/12/2021, U.Ph nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để chữa bệnh. Ngày 17/12/2021, U.Ph được lấy mẫu giám sát sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. U.Ph đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 582 là N.T.Tr, sinh năm 1973, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 583 là N.T.B, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 584 là N.T.H, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 585 là N.T.Đ, sinh năm 1972, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/12/2021, qua điều tra truy vết phát hiện các công dân này là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thức 580 và 581 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Trong cùng ngày, các công dân này được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 586 là L.M.L, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 583 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 18/12/2021, L.M.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. L.M.L đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 20h00 giờ ngày 18/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 586 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 490 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 96 ca phát hiện tại cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K + Vắc xin” trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Số lượt xem:751
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3803782 Tổng số người truy cập: 134 Số người online:
Phát triển:TNC