banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 99) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
11-12-2021

Ngày 11 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6550/TB-BCĐ về 13 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.

Thứ 495 là N.T.H.Y, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/12/2021, N.T.H.Y được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.T.H.Y có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 459, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/12/2021). Ngày 09/12/2021, N.T.H.Y được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H.Y hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 496 là N.V.Q, sinh năm 1977, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/12/2021, N.V.Q được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.V.Q có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 440, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/12/2021). Ngày 09/12/2021, N.V.Q được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.Q hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 497 là A.Pr, năm sinh 1982, giới tính Nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 498 là A.Ph, năm sinh 2002, giới tính Nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 02/12/2021, các công dân này được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 432, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/12/2021). Ngày 09/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 499 là V.N.T, năm sinh 2000, giới tính Nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 07/12/2021, V.N.T di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về địa phương, V.N.T được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do V.N.T về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 09/12/2021, V.N.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.N.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 500 là A.B.H, năm sinh 2004, giới tính Nam, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 07/12/2021, A.B.H di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về địa phương, A.B.H được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do A.B.H về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 09/12/2021, A.B.H được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.B.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 501 là Y.L, sinh năm 2001, giới tính Nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 502 là A.Đ, sinh năm 2007, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 503 là A.T, năm sinh 2004, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 02/12/2021, các công dân này di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; khi về đến Bến xe tỉnh Kon Tum, được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do các công dân này về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngay khi về đến địa phương, các công dân này thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và được lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngày 09/12/2021, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 504 là N.N.T, năm sinh 1997, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 07/12/2021, N.N.T di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum. Khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.N.T được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do N.N.T về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngay khi về địa phương, N.N.T thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngày 09/12/2021, N.N.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.N.T hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 505 là A.Ch, năm sinh 2008, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/12/2021, A.Ch di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay sau khi về đến địa phương, A.Ch thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và được lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngày 09/12/2021, A.Ch được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Ch hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 506 là B.V.T, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 08/12/2021, B.V.T di chuyển từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum. Ngay khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, B.V.T được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do B.V.T về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 09/12/2021, B.V.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.V.T hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 507 là Y.N, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 10/12/2021, Y.N di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; khi về Bến xe tỉnh Kon Tum, Y.N đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Y.N về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngay khi về đến địa phương, Y.N thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum và được lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum - Cơ sở 1. Ngày 10/12/2021, Y.N được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 21 giờ ngày 10/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 507 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 434 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 73 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:776
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3784682 Tổng số người truy cập: 53 Số người online:
Phát triển:TNC