banner
Thứ 2, ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 94) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
6-12-2021

Ngày 06 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6408/TB-BCĐ về 03 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 19 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 202 (F0-332) là A.Đ.C.Đ, sinh năm 2020, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 21/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 1.003.843). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.Đ.C.Đ được trở về địa phương và tiếp tục được theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Hơ Moong,  huyện Sa Thầy). Ngày 04/12/2021, A.Đ.C.Đ được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Đ.C.Đ đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 203 (F0-316) là Y.N, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 19/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 979.728). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.N được trở về địa phương và tiếp tục được theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 21/11/2021, Y.N được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.N là F1 của trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 185, được phát hiện vào ngày 21/11/2021). Ngày 04/12/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 204 là Y.Y, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 02/12/2021, Y.Y di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.Y được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Y.Y về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngay khi về đến địa phương, Y.Y đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 04/12/2021, Y.Y được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Y đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 448 là Y.G.H, sinh năm 2018, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 449 là A.K, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 450 là Y.G, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 451 là A.Kh, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 448, 449, 450, 451 là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 411 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021); ngày 01/12/2021, được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; ngày 05/12/2021, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 452 là N.V.P, sinh năm 1982, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum vào ngày 26/11/2021; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.V.P được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là N.V.P về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 30/11/2021, N.V.P được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Tô (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.V.P là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 407, 408 được phát hiện vào ngày 30/11/2021). Ngày 04/12/2021, N.V.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.P đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 453 là N.Q.T, sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum vào ngày 26/11/2021; khi về đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.Q.T được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là N.Q.T về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngay khi về đến địa phương, N.Q.T được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại Khu tập trung Kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 04/12/2021, N.Q.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Q.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 454 là Y.M, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá, địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Cần Thơ về tỉnh Kon Tum vào ngày 01/12/2021; khi về đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.M được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là Y.M về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 04/12/2021, Y.M đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để sinh con. Tại đây, Y.M được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Y.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 455 là L.T.H, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Cần Thơ về tỉnh Kon Tum vào ngày 01/12/2021; khi về đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.T.H được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là L.T.H về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 04/12/2021, L.T.H đưa vợ (bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 454) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để sinh con. Tại đây, L.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. L.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 456 là Y.Th, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

 Thứ 457 là L.C.Tr, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Khơ Me, địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

 Thứ 458 là L.C.B, sinh năm 2020, giới tính nam, dân tộc Khơ Me, địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 456, 457, 458 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum vào ngày 01/12/2021; khi về đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là các công dân này về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngay khi về đến địa phương, các công dân này đến Trạm Y tế xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà để thực hiện khai báo y tế và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà). Ngày 04/12/2021, được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 459 là N.K.N, sinh năm 1987, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Qua điều tra, truy vết phát hiện N.K.N có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 447 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/12/2021). Ngày 04/12/2021, N.K.N được lấy mẫu để  xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 460 là H.Q.T, sinh năm 1967, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 Thứ 461 là V.T.H, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 Thứ 462 là T.H.B, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Qua điều tra, truy vết phát hiện trường hợp mắc COVID-19 thứ 460, 461, 462 có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 459, 463. Ngày 04/12/2021, các trường hợp này được lấy mẫu để  xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 463 là B.T.N.H, sinh năm 1969, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Qua điều tra, truy vết phát hiện B.T.N.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 447 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/12/2021). Ngày 04/12/2021, B.T.N.H được lấy mẫu để  xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.N.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 464 là N.G.L, sinh năm 1962, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/12/2021, N.G.L được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để cấp cứu. Tại đây, N.G.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.G.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 465 là N.T.N, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Qua điều tra, truy vết phát hiện N.T.N có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 464. Ngày 04/12/2021, N.T.N được lấy mẫu để  xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 466 là H.V.Đ, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Cor, địa chỉ: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 04/12/2021, H.V.Đ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị bệnh đường ruột. Tại đây, H.V.Đ được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với với SARS-CoV-2. H.V.Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là 03 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 19 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum (trong đó, có 08 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng là trường hợp thứ 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466).

Tính đến 10 giờ ngày 06/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 466 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 398 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 68 ca phát hiện tại cộng đồng.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K + Vắc xin trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang  khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Số lượt xem:454
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3561526 Tổng số người truy cập: 34 Số người online:
Phát triển:TNC