banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 92) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
4-12-2021

Ngày 04 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6381/TB-BCĐ về 13 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Thứ 433 là T.T.Y.G, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc H’Rê; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/11/2021, T.T.Y.G đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.Y.G có tiếp xúc gần với trường hợp  mắc COVID-19 thứ 395, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/11/2021). Ngày 03/12/2021, T.T.Y.G được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.Y.G đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 434 là V.V.I, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc H’Rê; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/11/2021, V.V.I đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện V.V.I có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 395, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/11/2021). Ngày 03/12/2021, V.V.I được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.I đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Thứ 435 là P.V.X, sinh năm 1956, giới tính nữ, dân tộc H’Rê; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/11/2021, P.V.X đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện P.V.X có tiếp xúc gần với trường hợp  mắc COVID-19 thứ 395, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/11/2021). Ngày 03/12/2021, P.V.X được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.V.X đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 436 là K.H, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/12/2021, K.H từ tỉnh Bình Định về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, K.H đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do K.H về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 02/12/2021, K.H thấy mệt trong người nên đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. K.H đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 437 là Y.M.K, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/12/2021, Y.M.K từ tỉnh Bình Định về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.M.K đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Y.M.K về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 02/12/2021, Y.M.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.M.K có tiếp xúc gần với trường hợp  mắc COVID-19 thứ 436, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/12/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 03/12/2021, Y.M.K có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.M.K đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 438 là V.V.T, sinh năm 1976, giới tính nam, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021, V.V.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum (V.V.T về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Khi về đến tỉnh Kon Tum, V.V.T được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (để tiếp tục điều trị Ung thư tuyến tiền liệt). Tại đây, V.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 439 là V.T.Q, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021, V.T.Q cùng với chồng là trường hợp mắc COVID-19 thứ 438 từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum (V.T.Q về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Khi về đến tỉnh Kon Tum, V.T.Q cùng với chồng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để chăm sóc chồng bị Ung thư tuyến tiền liệt. Tại đây, V.T.Q được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 440 là T.T.N.L, sinh năm 1966, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 441 là V.T.M.T, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 442 là H.T.L, sinh năm 1964, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 443 là V.T.T.N, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 440, 441, 442, 443 là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 436 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/12/2021). Các trường hợp này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 03/12/2021, các trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2; đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 444 là N.V.T, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021, N.V.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Tô (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.V.T là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 424 và 425, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/12/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 03/12/2021, N.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

- Thứ 445 là Y.H, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đây là trường hợp F2 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 410 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). Ngày 01/12/2021, Y.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngày 02/12/2021, Y.H tiếp tục được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Y.H đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là 13 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum (trong đó, có 06 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng là trường hợp thứ 440, 441, 442, 443, 444, 445).

Tính đến 20 giờ ngày 03/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 445 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 386 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 59 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:413
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3787450 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC