banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bênh (SỐ 90) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19
2-12-2021

Ngày 02 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6343/TB-BCĐ về  03 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 05 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1

Thứ 198  (F0-221) là Y.N, sinh năm 1962, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 15/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 906.588).

Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.Nđược trở về địa phương và tiếp tục được theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểmsoát dịch xã Chư Hreng,thành phốKon Tum). Ngày 01/12/2021, Y.Nđược lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến  số1  tỉnh  Kon  Tum (xã Chư Hreng, thành  phố Kon  Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 199  (F0-246) là A.H, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Ka Dong; địa chỉ: Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 26/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 921.131). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.H được trở về địa phương và tiếp tục được theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà). Ngày 01/12/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

 Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2-F0tdt2-156  là A.H, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/10/2021, A.H di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Chốt 1 -Sao Mai, xã Hòa Bình, thành  phố Kon Tum, A.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 16/10/2021, A.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 (mã số của bệnh nhân: 864.755). Từ ngày 16/10 đến 05/11/2021, A.H được cách ly và điều trị tại Bệnh  viện  Dã chiến  số 1  tỉnh  Kon  Tum (xã Chư Hreng, thành  phố  Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 06/11/2021, A.H hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Rờ Kơi,huyện  Sa Thầy). Ngày  08/11/2021, A.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 08/11 đến ngày 16/11/2021, A.H được cách ly và điều trị tại Trung  tâm  Y  tếhuyện  Sa  Thầy ( thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Ngày 17/11/2021, A.H hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại  Khu  tập  trung  kiểm  soát  dịch xã Rờ Kơi, huyện  Sa  Thầy). Ngày 01/12/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2lần  3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy ( thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 412 là V.D.V, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/11/2021, V.D.V từ tỉnh Bình  Thuận về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, V.D.V đã thực hiện khai báo y tế; V.D.V được các lực lượng chức năng hướng dẫn cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do V.D.V về từ địa phương có cấp độ dịch 3 -vùng  cam). Ngày  01/12/2021, V.D.Vđược  lấy  mẫu để xét  nghiệm  với  SARS-CoV-2 lần  2,  có kết  quả xét nghiệm dương tính  (+)  với  SARS-CoV-2. V.D.V đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xãChư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 413 làY.T.M.T, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Nông,  huyện  Ngọc  Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày  26/11/2021, Y.T.M.T từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 -Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.T.M.T đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lýdo Y.T.M.T về từ địa phương có cấp độ dịch 2 -vùng vàng).Ngay khi về địa phương, Y.T.M.T đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi và được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở  cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.T.M.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 385, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/11/2021).  Ngày  01/12/2021, Y.T.M.T được  lấy  mẫu  để xét  nghiệm  với SARS-CoV-2 lần  2,  có kết  quả xét  nghiệm dương tính  (+)  với  SARS-CoV-2. Y.T.M.T đang được cách ly điều  trị tại Bệnh  viện Đa  khoa khu  vực  Ngọc  Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 414 là Đ.V.D, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn,  huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày  30/11/2021, Đ.V.D từ tỉnh Quảng Nam về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 5 -Ngọc Lây, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, Đ.V.D đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lýdo Đ.V.D về từ địa phương có cấp độ dịch 2 -vùng vàng). Đ.V.D được thực hiện xét nghiệm  với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển  về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 01/12/2021, Đ.V.D có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.D đang được  cách ly điều  trị tại Trung  tâm  Y  tế huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 415 là T.V.T.T, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn  Plei  Kần,  huyện  Ngọc  Hồi, tỉnh  Kon  Tum. Ngày 25/11/2021, T.V.T.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 -Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.V.T.T đã được các lực lượng chức năng hướng  dẫn  tự theo  dõi  sức  khỏe (lýdo T.V.T.T về từ địa phương có cấp độ dịch 2 -vùng vàng). Ngày 30/11/2021, T.V.T.T thực hiện xét nghiệm với  SARS-CoV-2  bằng phương pháp  test  nhanh  kháng  nguyên, có kết quả dương tính  với SARS-CoV-2. Sau khi nhận được  thông  tin, Trạm Y tế thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đã thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho T.V.T.T, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực  hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR.  Ngày  01/12/2021, T.V.T.T có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.T.T đang được  cách ly điều  trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 416 là B.L.B,sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/11/2021, B.L.B từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, B.L.B đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo  dõi  sức  khỏe (lýdo B.L.B về từ địa phương có cấp độ dịch  2 -vùng vàng). Ngày 30/11/2021, B.L.Bđến Trạm Y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà để khai báo y tế (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện B.L.B có tiếp xúc gần với trường  hợp  mắc  COVID-19  thứ 405  và 406, được  phát  hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021) và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày  01/12/2021,  B.L.B có kết  quả xét  nghiệm dương tính  (+)  với SARS-CoV-2. B.L.B đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 02/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 416 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 372 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 44 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:566
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038077 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
Phát triển:TNC