banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thông báo tính hình dịch bệnh (SỐ 89) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
1-12-2021

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo  số 6319/TB-BCĐ về 05 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 15 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1:

 Thứ 195 (F0-286) là Y.S, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 15/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 948.132). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.S được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi). Ngày 30/11/2021, Y.S được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.S đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 196 (F0-140) là Y.S, sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Ka Dong; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 15/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 870.310). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.S được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi). Ngày 30/11/2021, Y.S được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.S đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 197 (F0-300) là Y.Pl, sinh năm 1968, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 25/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 967.695). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.Pl được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum). Ngày 30/11/2021, Y.Pl được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Pl đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 - F0tdt2-182 là A.H, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/10/2021, A.H di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 02/11/2021, A.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 (mã số của bệnh nhân: 937.755). Từ ngày 02/11 đến ngày 15/11/2021, A.H được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 16/11/2021, A.H hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 18/11/2021, A.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 18-26/11/2021, A.H được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

 Ngày 27/11/2021, A.H hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 30/11/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 3 - F0tdt3-113 là A.Th, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 03/10/2021, A.Th di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Th đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 28/10/2021, A.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 28/10 đến 11/11/2021, A.Th được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Ngày 12/11/2021, A.Th hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Ngày 19/11/2021, A.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 19/11 đến ngày 26/11/2021, A.Th A.Th được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Ngày 27/11/2021, A.Th hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Ngày 30/11/2021, A.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19

Thứ 397 là N.T.K.T, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/11/2021, N.T.K.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.K.T đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do N.T.K.T về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 25/11/2021, N.T.K.T tự nguyện đi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum, để chăm sóc cho con là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 381 (mã số của bệnh nhân: 1.183.867, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/11/2021). Ngày 30/11/2021, N.T.K.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.K.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 398 là A.Q, sinh năm 2020, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/11/2021, A.Q từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Q đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung (lý do A.Q về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 24/11/2021, A.Q đi theo bố là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 378 (mã số của bệnh nhân: 1.175.556, được phát hiện ngày 24/11/2021) vào cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Ngày 30/11/2021, A.Q được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Q đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 399 là X.V.T, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/11/2021, X.V.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, X.V.T đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do X.V.T về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 21/11/2021, X.V.T được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện X.V.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 362, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/11/2021). Ngày 30/11/2021, X.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. X.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 400 là K.T.H, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/11/2021, K.T.H từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, K.T.H đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do K.T.H về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 21/11/2021, K.T.H được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện K.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 362, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/11/2021). Ngày 30/11/2021, K.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. K.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 401 là L.Q.T, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Thái; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/11/2021, L.Q.T từ tỉnh Đăk Lăk về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.Q.T đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do L.Q.T về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 21/11/2021, L.Q.T được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện L.Q.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 362, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/11/2021). Ngày 30/11/2021, L.Q.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.Q.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 402 là Y.N, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/11/2021, Y.N từ tỉnh Đăk Lăk về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.N đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Y.N về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 26/11/2021, Y.N được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.N có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 385, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/11/2021). Ngày 30/11/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 403 là Đ.V.H, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/11/2021, Đ.V.H từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Đ.V.H đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Đ.V.H về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngay khi về đến địa phương, Đ.V.H đã đến Trạm Y tế xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi khai báo y tế và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 404 là L.T.H.H, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 27/11/2021, L.T.H.H từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.T.H.H đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do L.T.H.H về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 29/11/2021, L.T.H.H đến Trạm Y tế thị trấn Plei Kần,  huyện Ngọc Hồi khai báo y tế và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.H.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 405 là V.N.P.N, sinh năm 2009, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/11/2021, V.N.P.N từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, V.N.P.N đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do V.N.P.N về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 30/11/2021, V.N.P.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.N.P.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 406 là V.N.N.P, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 23/11/2021, V.N.N.P từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, V.N.N.P đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do V.N.N.P về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 30/11/2021, V.N.N.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.N.N.P đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 407 là N.B.N, sinh năm 2015, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 26/11/2021, N.B.N từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.B.N đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do N.B.N về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 30/11/2021, N.B.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.B.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 408 là N.B.L, sinh năm 2017, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 26/11/2021, N.B.L từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.B.L đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do N.B.L về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 30/11/2021, N.B.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.B.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 409 là Y.C, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 22/11/2021, Y.C từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.C đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Y.C về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 30/11/2021, Y.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 410 là Y.N, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 25/11/2021, Y.N từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.N đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Y.N về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 30/11/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 411 là Y.G, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 26/11/2021, Y.G từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.G đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do Y.G về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 30/11/2021, Y.G được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.G đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 01/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 411 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 367 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 44 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:356
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038011 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC