banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 91) của BCĐ phòng, chống dịch COVI-19 tỉnh Kon Tum
3-12-2021

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6359/TB-BCĐ về 02 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 16 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 thứ 200 (F0-265) là A.Th, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 25/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 923.448). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.Th được trở về địa phương và tiếp tục được theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Hơ Moong - huyện Sa Thầy). Ngày 02/12/2021, A.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 - F0tdt2-178 là Y.S, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc và hoàn thành cách ly điều trị COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Ngày 10/11/2021, Y.S di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.S đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 18/11/2021, Y.S có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 18/11 đến 28/11/2021, Y.S được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Ngày 29/11/2021, Y.S hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 02/12/2021, Y.S được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.S đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19

- Thứ 417 là A.B, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/11/2021, A.B từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.B đã được các lực lượng chức năng đưa đi  cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do A.B về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 01/12/2021, A.B được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.B đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 418 là A.C, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/11/2021, A.C từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.C đã được các lực lượng chức năng đưa đi  cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do A.C về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 01/12/2021, A.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 419 là T.A.T, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 27/11/2021, T.A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi  cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện T.A.T có tiếp xúc gần với trường hợp  tái dương tính với SARS-CoV-2 thứ 191, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27/11/2021). Ngày 01/12/2021, T.A.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.A.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 420 là A.N, sinh năm 1996, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/12/2021, A.N từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.N đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do A.N về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngay khi về địa phương, A.N đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ngày 02/12/2021, A.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Thứ 421 là T.T.H, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 26/11/2021, T.T.H từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.T.H đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do T.T.H về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 30/11/2021, T.T.H được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện T.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 407 và 408, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). Ngày 01/12/2021, T.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 422 là T.T.H, sinh năm 1958, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 27/11/2021; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.T.H đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là T.T.H về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 01/12/2021, T.T.H được lấy mẫu xét nghiệm giám sát cộng đồng với SARS-CoV-2 lần 2 có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 423 là L.Đ.N, sinh năm 2020, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 27/11/2021; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.Đ.N đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là L.Đ.N về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng). Ngày 01/12/2021, L.Đ.N được lấy mẫu xét nghiệm giám sát cộng đồng với SARS-CoV-2 lần 2 có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.Đ.N hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 424 là N.V.L, sinh năm 2006, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/11/2021, N.V.L thực hiện cách ly tại nhà tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.V.L là F2 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 407 và 408, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). Ngày 01/12/2021, N.V.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.L đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 425 là N.Q.T, sinh năm 2006, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/11/2021, N.Q.T thực hiện cách ly tại nhà tại xã Tân Cảnh - huyện Đăk Tô (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.Q.T là F2 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 407 và 408, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). Ngày 01/12/2021, N.Q.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Q.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 426 là Y.Tr, sinh năm 1970, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/11/2021, Y.Tr được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.Tr có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 409, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 01/12/2021, Y.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 427 là A.Ng, sinh năm 2017, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/11/2021, A.Ng được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện A.Ng có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 409, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 01/12/2021, A.Ng có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Ng đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 428 là Y.Ch, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 30/11/2021, Y.Ch được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.Ch có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 409, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 01/12/2021, Y.Ch có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Ch đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 429 là Đ.T.H, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/12/2021, Đ.T.H thấy mệt trong người, nên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi  để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Đ.T.H đã được các lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 02/12/2021, Đ.T.H có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 430 là Y.Th, sinh năm 2011, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/11/2021, Y.Th thực hiện cách ly tại nhà tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.Th là F2 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 396, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/11/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 01/12/2021, Y.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Th đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 431 là Y.L, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/12/2021, Y.L được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 427, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 02/12/2021, Y.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 432 là Y.Tr, sinh năm 2020, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 01/12/2021, Y.Tr được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Y.Tr có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 428, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021) và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 02/12/2021, Y.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là 02 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 16 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum (trong đó, có 09  trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng là trường hợp thứ 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432).

Tính đến 20 giờ ngày 02/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 432 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 379 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 53 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:792
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038065 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
Phát triển:TNC