banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 110) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 12 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
23-12-2021

Ngày 23/12/2021,Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6887/TB-BCĐ về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 12 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 222 là Y.M, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Xê Đăng; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 18/12/2021, Y.M di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.M thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Kon Đào, huyện Đăk Tô và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Tô. Ngày 20/12/2021, Y.M được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 223 là P.T.H.N, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19/12/2021, P.T.H.N di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, P.T.H.N thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 20/12/2021, P.T.H.N được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.H.N hiện đang được cách ly điều trị tại nhà (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 224 là M.T.T.H, sinh năm 1975, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 17/12/2021, M.T.T.H di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, M.T.T.H thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là M.T.T.H về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 21/12/2021, M.T.T.H được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. M.T.T.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19

Thứ 611 là H.V.K, sinh năm 1961, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 612 là N.TM, sinh năm 1963, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 07/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 491 và 492, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/12/2021). Ngày 21/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 4, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 613 là N.T.L, sinh năm 1980, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 19/12/2021, N.T.L thực hiện cách ly tại xã Ia Dom - huyện Ia H’Drai (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.T.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 599 và 600, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/12/2021). Ngày 21/12/2021, N.T.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 614 là L.T.B.Th, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 20/12/2021, L.T.B.Th thực hiện cách ly tại Khoa Lão của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện L.T.B.Th có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 601, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/12/2021). Ngày 21/12/2021, L.T.B.Th được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.B.Th hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 615 là T.L.T.H, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 18/12/2021, T.L.T.H thực hiện cách ly tại Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện F0-615 có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 598, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 21/12/2021, T.L.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.L.T.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 616 là N.Đ.T, sinh năm 2017, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 19/12/2021, N.Đ.T thực hiện cách ly tại xã Ia Dom - huyện Ia H’Drai (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.Đ.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 599 và 600, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/12/2021). Ngày 21/12/2021, N.Đ.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Đ.T hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 617 là T.T.T.Tr, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, T.T.T.Tr di chuyển từ tỉnh Thừa Thiên Huế (địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về địa phương, T.T.T.Tr thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Tô. Ngày 21/12/2021, T.T.T.Tr được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.T.Tr hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 618 là N.T.T.V, sinh năm 1950, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, N.T.T.V di chuyển từ tỉnh Bình Dương (địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, N.T.T.V thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 21/12/2021, N.T.T.V được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.T.V hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 619 là N.T.Th, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 20/12/2021, N.T.Th thực hiện cách ly tại xã Ia Doom, huyện Ia H’Drai (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.T.Th có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 600, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/12/2021) và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 21/12/2021, N.T.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. N.T.Th hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 620 là Đ.V.T, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2021, qua điều tra truy vết phát hiện được Đ.V.T có tiếp xúc gần với trường hợp test nhanh dương tính tại tỉnh Gia Lai. Ngày 20/12/2021, Đ.V.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR; ngày 21/12/2021, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.T hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 621 là N.Q.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 622 là N.H.A.Q, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Đây là các quân nhân đang công tác tại Đại đội 8 - Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 24. Từ ngày 14-19/12/2021, các công dân này thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị. Ngày 20/12/2021, các công dân này hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị theo kế hoạch, được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 21/12/2021, các công dân này có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh xá của Trung đoàn 24 (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 22 giờ ngày 21/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 622 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 516 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 106 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:524
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038122 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC