banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 109) về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 10 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
21-12-2021

Ngày 21/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6849/TB-BCĐ về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 10 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 thứ 221 là Y.P, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15/12/2021, Y.P di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.P thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngày 20/12/2021, Y.P được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.P hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 601 là T.L.T.B, sinh năm 2011, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 14/12/2021, T.L.T.B thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện T.L.T.B có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 549 và 550, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/12/2021). Ngày 20/12/2021, T.L.T.B được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.L.T.B hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

Thứ 602 là A.Th, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 603 là A.V, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 02/12/2021, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 427, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021). Ngày 20/12/2021, các công dân này được lấy mẫu thực để hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 6, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 604 là A.D, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021, A.D được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện A.D có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 426, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021). Ngày 16/12/2021, hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe (tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy). Ngày 20/12/2021, A.D được lấy mẫu thực để hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.D hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 605 là N.Th.H, sinh năm 1962, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 606 là N.T.H, sinh năm 1960, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 582, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 20/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 607 là H.A.H, sinh năm 1960, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, H.A.H thực hiện cách ly tại Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện H.A.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 580 và 582, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 20/12/2021, H.A.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.A.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 608 là Y.Nh, sinh năm 2007, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2021, Y.Nh di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, Y.Nh thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngày 20/12/2021, Y.Nh được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Nh hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 609 là A.Tr, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/12/2021, A.Tr di chuyển từ tỉnh Bình Phước (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, A.Tr thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. A.Tr hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 610 là A.Kh, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Pxy, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/12/2021, A.Kh di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngày 19/12/2021, A.Kh được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 20/12/2021, A.Kh có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Kh hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 08 giờ ngày 21/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 610 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 508 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 102 ca phát hiện tại cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K + Vắc xin” trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Số lượt xem:485
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038119 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
Phát triển:TNC