banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 108) về 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 14 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
21-12-2021

Ngày 20/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6827/TB-BCĐ về 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 14 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 218 là Y.N, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 18/12/2021, Y.N di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, Y.N thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/12/2021, Y.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 219 là A.Gi, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 14/12/2021, A.Gi di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, A.Gi thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng vận động đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 19/12/2021, A.Gi được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Gi hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 220 là T.V.T, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 15/12/2021, T.V.T di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, T.V.T thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là T.V.T về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 18/12/2021, T.V.T được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.T hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 3 - F0tdt3-151 là A.T, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/10/2021, A.T di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; ngay khi đến Chốt 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 23/10/2021, A.T được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 (mã số của bệnh nhân là 889.549). Từ ngày 24/10 đến ngày 03/11/2021, A.T được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 04/11/2021, A.T hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 08/11/2021, A.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 08/11 đến ngày 18/11/2021, A.T được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 19/11/2021, A.T hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 03/12/2021, được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 03/12 đến ngày 15/12/2021, A.T được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 16/12/2021, A.T hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngày 19/12/2021, A.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 587 là V.T.T, sinh năm 1960, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum. Ngày 14/12/2021, V.T.T thực hiện cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để chăm sóc cho chồng là trường hợp mắc COVID-19 thứ 546 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/12/2021). Ngày 19/12/2021, V.T.T được lấy mẫu thực để hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 588 là V.N.M.Q, sinh năm 2009, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 589 là P.H.L, sinh năm 2012, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 590 là P.H.B.T, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 03/12/2021, các công dân này được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 441, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/12/2021). Ngày 16/12/2021, các công dân này hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe. Ngày 19/12/2021, các công dân này được lấy mẫu thực để hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 591 là Đ.T.S.H, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/12/2021, Đ.T.S.H được đưa cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện Đ.T.S.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 437, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/12/2021). Ngày 16/12/2021, Đ.T.S.H hoàn thành việc cách tập trung, được trở về địa phương để theo dõi sức khỏe. Ngày 19/12/2021, Đ.T.S.H được lấy mẫu thực hiện để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.S.H đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 592 là N.D.Q, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 06/12/2021, N.D.Q di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về địa phương, N.D.Q được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện N.D.Q có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 474, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 06/12/2021). Ngày 19/12/2021, N.D.Q được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.D.Q đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 593 là N.T.H, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/11/2021, N.T.H di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, N.T.H thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Quang Trung, thành phố Kon Tum và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 18/12/2021, N.T.H đến Trạm Y tế phường Quang Trung, thành phố Kon Tum lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/12/2021, N.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. N.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Thứ 594 là N.Đ.H, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/11/2021, N.Đ.H di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum; ngay khi về đến địa phương, N.Đ.H thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Quang Trung, thành phố Kon Tum và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Ngày 18/12/2021, N.Đ.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 19/12/2021, N.Đ.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. N.Đ.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Thứ 595 là H.V.V, sinh năm 1948, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 596 là N.N.K.T, sinh năm 2015, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/12/2021, các trường hợp này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 582 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 19/12/2021, các trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các trường hợp này hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 597 là P.T.D.S, sinh năm 1976, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, P.T.D.S được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện P.T.D.S có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 582, được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.D.S hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 598 là H.T.H, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, H.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện H.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 584, được phát hiện dương tính vào ngày 17/12/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 599 là N.Đ.L, sinh năm 1955, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thứ 600 là T.T.H, sinh năm 1957, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/12/2021, các trường hợp này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 580, 581 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 19/12/2021, các trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các trường hợp này hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 20/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 600 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 498 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 102 ca phát hiện tại cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K + Vắc xin” trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Số lượt xem:220
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038093 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
Phát triển:TNC