banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 111) về 48 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
23-12-2021

Ngày 23/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6906/TB-BCĐ về  48 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Thứ 623 là N.V.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 624 là N.D.P, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 625 là N.T.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 626 là T.Q.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 627 là V.V.T, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 628 là H.V.K, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 629 là Đ.M.B, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 630 là H.V.H, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 631 là R.M.H, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 632 là R.L.U, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 633 là S.G, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 634 là H.V.C, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 635 là Đ.C, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 636 là H.V.T, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 637 là N.V.T, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 638 là P.N.H, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 639 là P.V.B, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 640 là B.H.N, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 641 là Đ.V.H, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 642 là N.H.S, sinh năm 1996, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 643 là Đ.G, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 644 là Đ.V.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 645 là P.V.H, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 646 là Y.Y.A.Y, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Ê Đê; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 647 là N.M.Q, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 648 là P.V.H, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 649 là T.T.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 650 là N.A.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 651 là N.H.P, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 652 là H.V.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 653 là K.H, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Ê Đê; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 654 là P.V.H, sinh năm 1971, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 655 là A.T.Th, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 656 là P.V.T, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 657 là V.T.V, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 658 là P.V.S, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 659 là N.M.T.C, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 660 là P.M.Q, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 661 là N.B.T, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 662 là K.P.K, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Ê Đê; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 663 là P.Q.T, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Các trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 623 đến 663 có liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 621, thứ 622 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/12/2021). Ngay sau đó, các trường hợp này đã được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh xá Trung Đoàn 24 (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 664 là V.N.B, sinh năm 1966, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 665 là Đ.Đ.T, sinh năm 1961, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Các trường hợp mắc COVID-19 thứ 664 và thứ 665 có liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 621, thứ 622 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/12/2021). Ngay sau đó, các trường hợp này đã được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 666 là Đ.T.N.M, sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 21/12/2021, Đ.T.N.M có biểu hiện sốt, ho nên đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - cơ sở 3 (phường Quyết Thắng - thành phố Kon Tum) để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã khẩn trương lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đ.T.N.M hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 667 là L.V.T, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Thái; địa chỉ: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 21/12/2021, qua điều tra, truy vết phát hiện L.V.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 619 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/12/2021). Ngay sau đó, L.V.T đã được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 22/12/2021, L.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. L.V.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

Thứ 668 là Y.V, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021, Y.V được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện Y.V có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 427, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021). Ngày 21/12/2021, Y.V được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 6, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Y.V hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 669 là T.C.T, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 14/12/2021, T.C.T thực hiện cách ly tại nhà (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện T.C.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 547 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/12/2021). Ngày 22/12/2021, T.C.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. T.C.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1  tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 670 là N.T.K.L, sinh năm 2018, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, N.T.K.L di chuyển từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, N.T.K.L thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động tự cách ly tại nhà (lý do trong gia đình N.T.K.L đã có 02 người mắc và hoàn thành cách ly điều trị COVID-19 vào ngày 15/12/2021 tại tỉnh Đồng Nai). Ngày 22/12/2021, N.T.K.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. N.T.K.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 08 giờ ngày 23/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 670 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 519 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 151 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:1306
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3781387 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC