banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 114) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 24 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum
26-12-2021

Ngày 26/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 6969/TB-BCĐ về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 24 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.Theo đó:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 225 là N.B.Kh, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 17/12/2021, N.B.Kh di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, N.B.Kh thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và được các lực lượng chức năng vận động tự cách ly tại nhà. Ngày 24/12/2021, N.B.Kh được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.B.Kh hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 Thứ 226 là A.Tr, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05/12/2021, A.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiêm RT-PCR (có mã số bệnh nhân là 955.417). Ngày 26/11/2021, A.Tr hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum. Ngày 03/12/2021, A.Tr được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện A.Tr tiếp xúc gần với trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 thứ 151, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/12/2021). Ngày 16/12/2021, A.Tr hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum. Ngày 20/12/2021, A.Tr thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 24/12/2021, A.Tr được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 227 là A.U, sinh năm 2020, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 20/11/2021, A.U có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có mã số bệnh nhân là 1.096.167). Ngày 24/12/2021, A.U hoàn thành việc cách ly điều trị, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum vì có mẹ và anh trai là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 356 và 388 đang cách ly, điều trị tại đây. Ngày 25/12/2021, A.U được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.U hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 808 là A.B.L, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ tháng 9/2021, A.B.L điều trị tại Khoa Ung bướu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, A.B.L thực hiện cách ly tại Đơn vị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (lý do là qua điều tra, truy vết phát hiện A.B.L có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 581, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 24/12/2021, A.B.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.B.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 809 là N.Th.Tr, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, N.Th.Tr thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện N.Th.Tr có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 582, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 24/12/2021, N.Th.Tr được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Th.Tr hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 810 là Đ.T.M, sinh năm 2018, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 811 là N.T.Đ, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 21/12/2021, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà (lý do qua điều tra, truy vết phát hiện các công dân này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 666, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/12/2021). Ngày 24/12/2021, các công dân này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 812 là V.T.Th, sinh năm 1969, giới tính nữ, dân tộc Thái; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, V.T.Th cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để chăm sóc cho cháu là trường hợp mắc COVID-19 thứ 573 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 25/12/2021, V.T.Th được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.Th hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 813 là Y.T, sinh năm 1989, giới tính nữ, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 17/12/2021, Y.T cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để chăm sóc cho con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 572 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 25/12/2021, Y.T được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 814 là Y.Ph, sinh năm 1992, giới tính nữ, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 17/12/2021, Y.Ph cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 574 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 25/12/2021, Y.Ph được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Ph hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 815 là Đ.T.B, sinh năm 1984, giới tính nữ, dân tộc H’Rê; địa chỉ: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 17/12/2021, Đ.T.B cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho các con là trường hợp mắc COVID-19 thứ 559, 560 và 561 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 25/12/2021, Đ.T.B được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.B hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 816 là V.T.B.L, sinh năm 1980, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 13/12/2021, V.T.B.L cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con và các cháu là trường hợp mắc COVID-19 thứ 524, 525 và 526 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/12/2021). Ngày 25/12/2021, V.T.B.L được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.B.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 817 là L.T.T.A, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 818 là L.T.K.N, sinh năm 2016, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 18/12/2021, các trường hợp này đi theo mẹ là trường hợp mắc COVID-19 thứ 583 (được phát hiện dương tính (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021) cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2021, các trường hợp này được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các trường hợp này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 819 là Đ.Y.T.N, sinh năm 2013, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 05/12/2021, Đ.Y.T.N đi theo Dì là trường hợp mắc COVID-19 thứ 450 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 05/12/2021) vào cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2021, Đ.Y.T.N được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.Y.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 820 là Đ.T.H, sinh năm 1966, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 17/12/2021, Đ.T.H cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con và các cháu là trường hợp mắc COVID-19 thứ 569, 570 và 571 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/12/2021). Ngày 25/12/2021, Đ.T.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 821 là Y.C, sinh năm 2012, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 822 là Y.Ch, sinh năm 2014, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Ngày 20/12/2021, các công dân di chuyển từ tỉnh Bình Dương (địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, các công dân này thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế số 1, Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 24/12/2021, các công dân được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 823 là A.Kh, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Thứ 824 là A.L, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Thứ 825 là A.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Ngày 20/12/2021, các công dân này di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, các công dân này thực hiện khai báo y tế tại Điểm khai báo y tế số 1, Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 24/12/2021, các công dân được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 826 là L.M.S, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 17/12/2021, L.M.S di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến địa phương, L.M.S thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi và được các lực lượng chức năng hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 24/12/2021, L.M.S có triệu chứng sốt nên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.M.S hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 827 là T.V.H, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/12/2021, T.V.H di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) về tỉnh Kon Tum. Từ ngày 18-20/12/2021, T.V.H thực hiện cách ly tại nhà (phường Quang Trung - thành phố Kon Tum). Ngày 21/12/2021, T.V.H được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ngày 25/12/2021, T.V.H được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.H hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 828 là P.T.N, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 24/12/2021, P.T.N đưa người nhà vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị. Tại đây, P.T.N được thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kểt quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 829 là L.T.H, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 24/12/2021, L.T.H có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế thị trấn Plei Kần thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 25/12/2021, L.T.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.H hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

­Thứ 830 là N.V.M, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thứ 831 là P.T.T, sinh năm 1972, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 24/12/2021, các trường hợp này đến Trạm Y tế thị trấn Plei Kần để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên (do có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 829), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Ngày 25/12/2021, các trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 07 giờ ngày 26/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 831 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 664 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 167 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:552
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039716 Tổng số người truy cập: 57 Số người online:
Phát triển:TNC