banner
Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
Triển khai quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
12-4-2024

Ngày 01/4/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1082/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định tại Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ, đồng thời, nghiên cứu kỹ quy định để sắp xếp, tổ chức lại Thanh tra Sở hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sắp xếp, tổ chức lại Thanh tra Sở đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định trên. Trong đó, lưu ý một số nội dung:

Đối với các Sở được thành lập Thanh tra Sở theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP: khẩn trương rà soát, bố trí biên chế cho Thanh tra Sở đảm bảo theo đúng quy định. Trường hợp biên chế công chức không đảm bảo để bố trí cho Thanh tra Sở thì có phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị thuộc Sở, nhằm đảm bảo cho Thanh tra Sở đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP;

Đối với các đơn vị không nằm trong số các Sở được thành lập cơ quan Thanh tra theo quy định: căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và biên chế được giao, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP. Trường hợp không thành lập cơ quan Thanh tra, Giám đốc Sở giao đơn vị thuộc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo theo đúng quy định.

Ảnh: Nguồn Internet

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại Thanh tra các Sở theo quy định; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền Đề án tổ chức lại các đơn vị hành chính của các Sở (đối với các đơn vị phải tổ chức lại và các đơn vị đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thành lập Thanh tra sở theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP).

Nguyễn Mai Chung

 

Số lượt xem:404
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3901785 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
Phát triển:TNC