banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2024
8-4-2024

Nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức và hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS và MN, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Ngày 21/3/2024, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch số 468/KH-HLHPNVN-UBDT về triển khai các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp năm 2024. Kế hoạch được xây dựng với mục đích cụ thể hoá các nội dung được ký kết giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế năm 2024 và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mỗi bên.

Theo đó, các nội dung hoạt động được triển khai với 07 nội dung trọng điểm, trọng tâm trong năm 2024:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi;

2. Phối hợp tuyên truyền triển khai Dự án 8 và các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

3. Tổ chức hội thảo rà soát, xác định vấn đề xã hội cầp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS và MN. Khuyến nghị/ đề xuất nội dung/ giải pháp vận động, hỗ trợ phụ nữ DTTS giai đoạn tiếp theo;

4. Phối hợp triển khai công tác chỉ đạo, điều hành; theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN;

5. Phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về công tác dân tộc;

6. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-BCH ngày 19/02/2014 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam (khoá XI) về tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay làm cơ sở đề xuất ban hành Nghị quyết mới thay thế phù hợp với thực tế để giải quyết vấn đề xã hội đang đặt ra đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ theo tôn giáo;

7. Sơ kết công tác phối hợp năm 2024 và xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp năm 2025;

Trong quá trình triển khai, các hoạt động đã giao nhiệm vụ cụ thể, xác định ưu tiên theo yêu cầu nhiệm vụ công tác năm của hai cơ quan để thực hiện đảm bảo hiệu quả theo Kế hoạch đã đề ra./.

Chi tiết Kế hoạch tại đây: https://drive.google.com/file/d/1hQzykYbeHJ-Yy8USgy5XhGzIMzP0z55H/view?usp=sharing

Ksor H’Nhuên

 

Số lượt xem:557
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068589 Tổng số người truy cập: 35 Số người online:
Phát triển:TNC