banner
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Đánh giá kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
19-11-2019

Kết quả tổ chức Đại hội như sau:

 Về thời gian tổ chức Đại hội: Đại hội tỉnh Kon Tum được tổ chức trong 02 ngày 10 -11/10/2019 tại Hội trường Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển.

Công tác dự và chỉ đạo Đại hội: Đại hội hân hạnh được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương (gồm: đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Lưu Văn Đức, Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo Vụ Địa phương II, Văn phòng Ủy ban Dân tộc); lãnh đạo tỉnh Kon Tum (gồm các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ); lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Nông; Lãnh đạo chính quyền tỉnh AttaPư (Nước Cộng hòa DCND Lào), Lãnh đạo chính quyền tỉnh Ranatakiri (Vương Quốc Cam Pu Chia); các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội tỉnh, các cơ quan đài, báo trung ương, địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về công tác phân bổ và bầu chọn đại biểu: Công tác phân bổ và bầu chọn đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, khách quan và dân chủ từ cơ sở, đủ các thành phần dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, đảm bảo về tỷ lệ nam, nữ, đủ các lứa tuổi… theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội là 250 đại biểu, có mặt là 245 đại biểu, chiếm 98% tổng số đại biểu triệu tập. Tại Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 tại Hà Nội.

Nội dung, diễn biến Đại hội: Đại hội chính tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn, đầy đủ các nội dung theo phần nghi lễ và các văn kiện tại Đại hội, thực hiện đúng chủ đề của Đại hội. Đại hội tỉnh Kon Tum có mời các đoàn đại biểu thuộc Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Cam Pu Chia đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân như: dịch thuật tài liệu ra tiếng (Việt Nam- Lào, Việt Nam- Cam Pu Chia); cử phiên dịch; bố trí lãnh đạo huyện đưa- đón các đoàn đại biểu tại các cửa khẩu theo nghi thức ngoại giao; việc bố trí chỗ ăn, nghỉ, quà tặng được quan tâm; các đoàn đại biểu dự Đại hội đều cử lãnh đạo cao nhất đảm nhiệm các chức danh Đảng, chính quyền thuộc tỉnh (Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) và chính quyền thuộc tỉnh (Vương quốc Cam Pu Chia) sang dự Đại hội … Qua đó thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa cán bộ và nhân dân các huyện giáp biên của 03 nước.

Các văn kiện, tài liệu trình bày tại Đại hội được Ban chỉ đạo Đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát vì vậy cơ bản đảm bảo yêu cầu, đúng hướng dẫn của Trung ương. Báo cáo tham luận tại Đại hội của 03 tập thể, 02 cá nhân với các nội dung đa dạng, phong phú thể hiện được những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tiêu biểu trong việc vươn lên thoát nghèo bền vững, trong phong trào đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng - an ninh ở cơ sở. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết; bố trí nhân lực, vật lực, công tác hậu cần phục vụ Đại hội, công tác an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm, không để xảy ra sai sót.

Trước thời gian diễn ra Đại hội, đã tổ chức một số hoạt động sau: tổ chức thăm hỏi, tặng quà 08 hộ gia đình có công là người DTTS; gia đình hoặc mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của người DTTS trên địa bàn tỉnh.  Tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm: Di sản văn hóa và hình ảnh các dân tộc tỉnh Kon Tum tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum; hình ảnh với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”…

TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Nga thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông tại huyện Đăk Tô trước thềm Đại hội cấp tỉnh

Công tác tuyên truyền: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Kon Tum, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội; chiếu phim phóng sự đánh giá kế quả thực hiện Quyết tâm thư từ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II đến nay, mở chuyên mục và tăng cường bài viết về Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II; tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

 Công tác thi đua khen thưởng: Công tác thi đua khen thưởng được bình chọn khách quan, đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tại Đại hội đã ghi nhận, biểu dương và khen thưởng cho 15 tập thể và 39 cá nhân; trong đó Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 05 đại biểu chính thức về dự Đại hội. Ngoài ra, nhân dịp Đại hội Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể.

Từ kết quả đạt được có thể đánh giá ưu điểm như sau:

 Đại hội các cấp đã tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tâm trạng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh rất phấn khởi, tự hào và tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc; củng cố thêm niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cũng như tổ chuyên viên giúp việc đã tích cực, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho Đại hội. Công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội như: cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, hậu cần, an ninh, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe; công tác phối hợp đón tiếp các đoàn khách trung ương, các tỉnh, đoàn khách các tỉnh của Lào, Campuchia … được triển khai chu đáo, tiết kiệm, kịp thời, không để xảy ra sai sót. Nội dung báo cáo và các văn kiện đại hội được chuẩn bị cẩn thận, số liệu minh họa sinh động, ghi nhận công lao to lớn, sự đóng góp hết sức quan trọng của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn qua các thời kỳ, đồng thời đánh giá công tác dân tộc trong những năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới. Tài liệu được dịch ra tiếng Lào và Campuchia và cử lãnh đạo Sở Ngoại vụ, cử phiên dịch phục vụ đón, đưa, và tham gia các sự kiện tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký Đại hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đã hoàn thành tốt chương trình Đại hội ra; 100% đại biểu chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Đại hội. Sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành được phân công phụ trách phục vụ các hoạt động của Đại hội. Các thành viên Ban Tổ chức cơ bản đã tham dự đầy đủ theo phân công, phần lớn các huyện đều có các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự và chỉ đạo.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới đó là:

 Một số thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội được phân công chỉ đạo Đại hội cấp huyện chưa sắp xếp công việc, bố trí thời gian để tham gia công tác chỉ đạo và hướng dẫn, đôn đốc các huyện triển khai thực hiện.

Công tác phục vụ cho Đại hội cấp tỉnh ở một số việc còn chưa chu đáo.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 với chủ đề: "Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển" nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đánh giá tình hình, kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc của tỉnh đến năm 2024, đề ra những giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ; đồng thời chọn cử các đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, năm 2020.Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta thể hiện sâu sắc hơn quyết tâm giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum; giữ vững truyền thống của các dân tộc luôn kiên cường trong chiến đấu, vững vàng trong xây dựng và phát triển.  Mong muốn, thông qua các hoạt động của Đại hội tỉnh, Kon Tum tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng các  ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2019.

Một số hình ảnh về Đại hội:

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Toàn cảnh Lễ chào cờ

Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 tại Hà Nội

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn gặp gỡ, giao lưu với các Đại biểu dự Đại hội

Các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại biểu các tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia; tỉnh Attapư, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ công chức Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:2669
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1788219 Tổng số người truy cập: 38 Số người online:
Phát triển:TNC